STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APN (APLISENS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 18 277,00 20 092,00 18 706,00 18 985,00 19 127,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 664,00 4 910,00 2 319,00 4 353,00 3 812,00
Zysk (strata) brutto 4 868,00 4 817,00 2 383,00 4 374,00 3 799,00
Zysk (strata) netto 4 064,00 3 977,00 2 164,00 3 613,00 3 071,00
Aktywa razem 163 538,00 160 801,00 163 991,00 169 037,00 171 127,00
Kapitał własny 153 062,00 154 476,00 157 568,00 162 816,00 161 480,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 129,87 12 592,70 12 592,70 12 592,70 12 592,70
Wartość księgowa na jedną akcję 11,66 12,27 12,51 12,93 12,82
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 0,32 0,17 0,29 0,24
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 25 620,00 28 044,00 28 916,00 26 542,00 29 181,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 862,00 5 536,00 3 078,00 4 805,00 4 532,00
Zysk (strata) brutto 5 025,00 5 353,00 3 137,00 4 845,00 4 562,00
Zysk (strata) netto 4 110,00 4 284,00 2 691,00 3 938,00 3 521,00
Aktywa razem 173 299,00 171 705,00 174 457,00 180 657,00 183 435,00
Kapitał własny 153 795,00 155 064,00 158 511,00 164 598,00 163 729,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 129,87 12 592,70 12 592,70 12 592,70 12 592,70
Wartość księgowa na jedną akcję 11,71 12,31 12,59 13,07 13,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 0,34 0,21 0,31 0,28
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 66 273,00 70 127,00 69 536,00 74 246,00 73 883,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 880,00 16 294,00 14 786,00 15 855,00 15 596,00
Zysk (strata) brutto 16 552,00 16 396,00 15 363,00 15 848,00 15 888,00
Zysk (strata) netto 13 721,00 13 749,00 13 324,00 19 263,00 13 304,00
Aktywa razem 124 924,00 136 043,00 147 745,00 152 966,00 163 991,00
Kapitał własny 119 340,00 131 745,00 142 391,00 148 324,00 157 568,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 469,52 13 202,95 13 202,95 13 129,87 12 592,70
Wartość księgowa na jedną akcję 8,86 9,98 10,79 11,30 12,51
Zysk (strata) na jedną akcję 1,02 1,04 1,01 1,47 1,06
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 89 322,00 88 365,00 96 679,00 99 845,00 105 713,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 047,00 16 989,00 15 943,00 17 085,00 17 411,00
Zysk (strata) brutto 15 738,00 16 628,00 17 085,00 16 776,00 17 592,00
Zysk (strata) netto 12 629,00 13 710,00 14 235,00 19 648,00 14 327,00
Aktywa razem 130 925,00 139 231,00 156 401,00 160 711,00 174 457,00
Kapitał własny 119 065,00 130 446,00 143 526,00 148 860,00 158 511,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 469,52 13 202,95 13 202,95 13 129,87 12 592,70
Wartość księgowa na jedną akcję 8,84 9,88 10,87 11,34 12,59
Zysk (strata) na jedną akcję 0,94 1,04 1,08 1,50 1,14
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.12.2018 2020 Noble Securities 120 700 16 100 -
15.12.2018 2019 Noble Securities 115 900 15 700 -
15.12.2018 2018 Noble Securities 105 900 15 200 -
20.11.2015 2017 Noble Securities 109 500 17 500 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
20.11.2015 2016 Noble Securities 108 600 16 600 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
20.11.2015 2015 Noble Securities 89 700 13 300 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
20.11.2015 2014 Noble Securities 89 300 12 600 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
20.11.2015 2013 Noble Securities 80 100 14 500 zysk netto przyp. na akcj. jedn. dom.
24.10.2011 2012 Trigon 76 700 12 400 15 mln zł zysku operacyjnego
24.10.2011 2011 Trigon 68 200 11 100 13,4 mln zł EBIT