STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MNC (MENNICA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 176 497,00 152 418,00 166 713,00 129 451,00 126 718,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 684,00 22 094,00 14 001,00 -1 691,00 16 179,00
Zysk (strata) brutto 32 646,00 22 254,00 23 591,00 -9 878,00 21 232,00
Zysk (strata) netto 27 891,00 17 671,00 17 358,00 -9 204,00 18 317,00
Aktywa razem 693 908,00 685 704,00 656 631,00 689 933,00 687 666,00
Kapitał własny 401 966,00 419 637,00 436 995,00 427 791,00 394 969,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 138,10 51 138,10 51 138,10 51 138,10 51 138,10
Wartość księgowa na jedną akcję 7,86 8,21 8,55 8,37 7,72
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,35 0,34 -0,18 0,36
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 200 233,00 199 838,00 208 487,00 172 402,00 154 914,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 349,00 19 841,00 20 310,00 4 331,00 5 689,00
Zysk (strata) brutto 27 277,00 20 656,00 30 844,00 -3 434,00 10 967,00
Zysk (strata) netto 20 436,00 14 776,00 21 232,00 -4 104,00 6 547,00
Aktywa razem 841 217,00 840 215,00 814 336,00 925 468,00 917 961,00
Kapitał własny 519 536,00 534 310,00 555 542,00 551 438,00 506 847,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 138,10 51 138,10 51 138,10 51 138,10 51 138,10
Wartość księgowa na jedną akcję 10,16 10,45 10,86 10,78 9,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,40 0,29 0,42 -0,08 0,13
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 567 595,00 555 889,00 676 638,00 778 096,00 901 406,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 270,00 60 714,00 50 061,00 55 943,00 74 132,00
Zysk (strata) brutto 28 590,00 53 887,00 44 628,00 79 898,00 85 565,00
Zysk (strata) netto 27 988,00 51 160,00 56 646,00 69 479,00 66 520,00
Aktywa razem 568 757,00 620 002,00 660 528,00 834 795,00 656 631,00
Kapitał własny 331 876,00 349 114,00 341 081,00 421 613,00 436 995,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 337,43 51 337,43 51 337,43 51 138,10 51 138,10
Wartość księgowa na jedną akcję 6,47 6,80 6,64 8,25 8,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 1,00 1,10 1,36 1,30
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 797 238,00 774 322,00 853 271,00 926 912,00 1 036 610,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -132 904,00 53 908,00 53 604,00 52 646,00 79 776,00
Zysk (strata) brutto -138 164,00 46 942,00 50 162,00 70 594,00 94 405,00
Zysk (strata) netto -148 283,00 36 988,00 46 980,00 124 237,00 67 394,00
Aktywa razem 827 221,00 800 264,00 843 709,00 961 307,00 814 336,00
Kapitał własny 420 479,00 428 490,00 410 791,00 539 288,00 555 542,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 337,43 51 337,43 51 337,43 51 138,10 51 138,10
Wartość księgowa na jedną akcję 8,19 8,35 8,00 10,55 10,86
Zysk (strata) na jedną akcję -2,89 0,72 0,92 2,43 1,32
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
29.04.2003 2003 zarząd 300 000 Spólka planuje osiągnięcie zysku netto na koniec roku.
29.04.2003 2002 zarząd 187 980 -2 000 -
30.06.1999 1999 zarząd 130 708 12 568 -
28.01.1999 1999 zarząd 135 780 12 827 -