STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MNC (MENNICA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 152 418,00 166 713,00 129 451,00 126 718,00 124 607,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 094,00 14 001,00 -1 691,00 16 179,00 -3 450,00
Zysk (strata) brutto 22 254,00 23 591,00 -9 878,00 21 232,00 -8 545,00
Zysk (strata) netto 17 671,00 17 358,00 -9 204,00 18 317,00 -8 867,00
Aktywa razem 685 704,00 656 631,00 689 933,00 687 666,00 708 648,00
Kapitał własny 419 637,00 436 995,00 427 791,00 394 969,00 386 102,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 138,10 51 138,10 51 138,10 51 138,10 51 138,10
Wartość księgowa na jedną akcję 8,21 8,55 8,37 7,72 7,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 0,34 -0,18 0,36 -0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 199 838,00 208 487,00 172 402,00 154 914,00 179 763,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 841,00 20 310,00 4 331,00 5 689,00 7 051,00
Zysk (strata) brutto 20 656,00 30 844,00 -3 434,00 10 967,00 2 304,00
Zysk (strata) netto 14 776,00 21 232,00 -4 104,00 6 547,00 408,00
Aktywa razem 840 215,00 814 336,00 925 468,00 917 961,00 981 670,00
Kapitał własny 534 310,00 555 542,00 551 438,00 506 847,00 507 257,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 138,10 51 138,10 51 138,10 51 138,10 51 138,10
Wartość księgowa na jedną akcję 10,45 10,86 10,78 9,91 9,92
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 0,42 -0,08 0,13 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 567 595,00 555 889,00 676 638,00 778 096,00 901 406,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 45 270,00 60 714,00 50 061,00 55 943,00 74 132,00
Zysk (strata) brutto 28 590,00 53 887,00 44 628,00 79 898,00 85 565,00
Zysk (strata) netto 27 988,00 51 160,00 56 646,00 69 479,00 66 520,00
Aktywa razem 568 757,00 620 002,00 660 528,00 834 795,00 656 631,00
Kapitał własny 331 876,00 349 114,00 341 081,00 421 613,00 436 995,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 337,43 51 337,43 51 337,43 51 138,10 51 138,10
Wartość księgowa na jedną akcję 6,47 6,80 6,64 8,25 8,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 1,00 1,10 1,36 1,30
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 797 238,00 774 322,00 853 271,00 926 912,00 1 036 610,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -132 904,00 53 908,00 53 604,00 52 646,00 79 776,00
Zysk (strata) brutto -138 164,00 46 942,00 50 162,00 70 594,00 94 405,00
Zysk (strata) netto -148 283,00 36 988,00 46 980,00 124 237,00 67 394,00
Aktywa razem 827 221,00 800 264,00 843 709,00 961 307,00 814 336,00
Kapitał własny 420 479,00 428 490,00 410 791,00 539 288,00 555 542,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 51 337,43 51 337,43 51 337,43 51 138,10 51 138,10
Wartość księgowa na jedną akcję 8,19 8,35 8,00 10,55 10,86
Zysk (strata) na jedną akcję -2,89 0,72 0,92 2,43 1,32
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
29.04.2003 2003 zarząd 300 000 Spólka planuje osiągnięcie zysku netto na koniec roku.
29.04.2003 2002 zarząd 187 980 -2 000 -
30.06.1999 1999 zarząd 130 708 12 568 -
28.01.1999 1999 zarząd 135 780 12 827 -