STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NET (NETIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 300 927,00 298 830,00 296 340,00 290 312,00 291 998,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 736,00 13 729,00 15 521,00 20 921,00 2 273,00
Zysk (strata) brutto 26 748,00 11 091,00 12 977,00 19 439,00 -798,00
Zysk (strata) netto 27 435,00 9 135,00 12 563,00 16 705,00 -9 181,00
Aktywa razem 2 469 020,00 2 586 998,00 2 618 950,00 2 590 253,00 2 689 311,00
Kapitał własny 1 787 330,00 1 796 465,00 1 809 027,00 1 825 732,00 1 815 598,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 335 578,34 335 578,34 335 578,34 335 578,34 335 578,34
Wartość księgowa na jedną akcję 5,33 5,35 5,39 5,44 5,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,03 0,04 0,05 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 342 500,00 327 323,00 325 646,00 319 845,00 324 583,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 619,00 14 125,00 20 744,00 26 541,00 16 784,00
Zysk (strata) brutto 10 596,00 11 288,00 17 916,00 25 013,00 13 620,00
Zysk (strata) netto 13 117,00 9 124,00 15 534,00 21 187,00 1 738,00
Aktywa razem 2 525 855,00 2 703 075,00 2 726 886,00 2 690 201,00 2 786 050,00
Kapitał własny 1 867 119,00 1 876 243,00 1 891 707,00 1 912 894,00 1 912 927,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 335 578,34 335 578,34 335 578,34 335 578,34 335 578,34
Wartość księgowa na jedną akcję 5,56 5,59 5,64 5,70 5,70
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,03 0,05 0,06 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 318 049,00 1 247 431,00 1 226 581,00 1 197 737,00 1 177 480,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 173,00 31 868,00 -109 181,00 202 333,00 52 444,00
Zysk (strata) brutto 28 597,00 6 041,00 -133 166,00 198 122,00 42 709,00
Zysk (strata) netto 20 221,00 15 129,00 -148 714,00 188 987,00 29 222,00
Aktywa razem 3 233 088,00 3 081 755,00 2 628 388,00 2 469 020,00 2 689 311,00
Kapitał własny 2 259 755,00 2 101 236,00 1 824 601,00 1 787 330,00 1 815 598,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 348 233,46 348 363,05 348 564,26 335 578,34 335 578,34
Wartość księgowa na jedną akcję 6,49 6,03 5,24 5,33 5,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,04 -0,43 0,56 0,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 572 181,00 1 521 971,00 1 442 007,00 1 373 106,00 1 297 397,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 916,00 25 235,00 68 597,00 76 021,00 78 194,00
Zysk (strata) brutto 20 691,00 17 917,00 61 159,00 75 405,00 67 837,00
Zysk (strata) netto 2 213,00 32 666,00 32 872,00 64 837,00 47 583,00
Aktywa razem 2 689 013,00 2 450 328,00 2 433 488,00 2 525 855,00 2 786 050,00
Kapitał własny 2 036 120,00 1 895 987,00 1 803 185,00 1 867 119,00 1 912 927,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 348 233,46 348 363,05 348 564,26 335 578,34 335 578,34
Wartość księgowa na jedną akcję 5,85 5,44 5,17 5,56 5,70
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,09 0,09 0,19 0,14
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.10.2018 2020 DM BOŚ S.A. 1 386 700 106 500 -
10.10.2018 2018 DM BOŚ S.A. 1 377 800 55 100 -
10.10.2018 2019 DM BOŚ S.A. 1 364 200 67 800 -
13.07.2016 2017 DM BOŚ S.A. 1 527 700 4 600 -
13.07.2016 2016 DM BOŚ S.A. 1 530 700 6 400 zysk skorygowany z 13,1 mln
13.07.2016 2018 DM BOŚ S.A. 1 550 200 -12 300 -
07.08.2014 2016 DM PKO BP 1 565 000 32 000 -
07.08.2014 2014 DM PKO BP 1 720 000 35 000 -
07.08.2014 2015 DM PKO BP 1 633 000 33 000 -
27.09.2013 2013 DM PKO BP 1 906 000 57 000 -