STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NET (NETIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 297 531,00 300 927,00 298 830,00 296 340,00 290 312,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 151,00 26 736,00 13 729,00 15 521,00 20 921,00
Zysk (strata) brutto 3 470,00 26 748,00 11 091,00 12 977,00 19 439,00
Zysk (strata) netto 2 926,00 27 435,00 9 135,00 12 563,00 16 705,00
Aktywa razem 2 635 640,00 2 469 020,00 2 586 998,00 2 618 950,00 2 590 253,00
Kapitał własny 1 985 246,00 1 787 330,00 1 796 465,00 1 809 027,00 1 825 732,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 335 578,34 335 578,34 335 578,34 335 578,34 335 578,34
Wartość księgowa na jedną akcję 5,92 5,33 5,35 5,39 5,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,08 0,03 0,04 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 340 834,00 342 500,00 327 323,00 325 646,00 319 845,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 130,00 10 619,00 14 125,00 20 744,00 26 541,00
Zysk (strata) brutto 21 912,00 10 596,00 11 288,00 17 916,00 25 013,00
Zysk (strata) netto 18 825,00 13 117,00 9 124,00 15 534,00 21 187,00
Aktywa razem 2 451 143,00 2 525 855,00 2 703 075,00 2 726 886,00 2 690 201,00
Kapitał własny 1 853 996,00 1 867 119,00 1 876 243,00 1 891 707,00 1 912 894,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 335 578,34 335 578,34 335 578,34 335 578,34 335 578,34
Wartość księgowa na jedną akcję 5,53 5,56 5,59 5,64 5,70
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,04 0,03 0,05 0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 413 590,00 1 318 049,00 1 247 431,00 1 226 581,00 1 197 737,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 112 970,00 15 173,00 31 868,00 -109 181,00 202 333,00
Zysk (strata) brutto 221 329,00 28 597,00 6 041,00 -133 166,00 198 122,00
Zysk (strata) netto 275 646,00 20 221,00 15 129,00 -148 714,00 188 987,00
Aktywa razem 3 362 200,00 3 233 088,00 3 081 755,00 2 628 388,00 2 469 020,00
Kapitał własny 2 283 452,00 2 259 755,00 2 101 236,00 1 824 601,00 1 787 330,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 348 088,39 348 233,46 348 363,05 348 564,26 335 578,34
Wartość księgowa na jedną akcję 6,56 6,49 6,03 5,24 5,33
Zysk (strata) na jedną akcję 0,79 0,06 0,04 -0,43 0,56
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 674 039,00 1 572 181,00 1 521 971,00 1 442 007,00 1 373 106,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 157 367,00 27 916,00 25 235,00 68 597,00 76 021,00
Zysk (strata) brutto 126 412,00 20 691,00 17 917,00 61 159,00 75 405,00
Zysk (strata) netto 174 833,00 2 213,00 32 666,00 32 872,00 64 837,00
Aktywa razem 2 890 698,00 2 689 013,00 2 450 328,00 2 433 488,00 2 525 855,00
Kapitał własny 2 242 617,00 2 036 120,00 1 895 987,00 1 803 185,00 1 867 119,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 348 088,39 348 233,46 348 363,05 348 564,26 335 578,34
Wartość księgowa na jedną akcję 6,44 5,85 5,44 5,17 5,56
Zysk (strata) na jedną akcję 0,50 0,01 0,09 0,09 0,19
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.10.2018 2020 DM BOŚ S.A. 1 386 700 106 500 -
10.10.2018 2018 DM BOŚ S.A. 1 377 800 55 100 -
10.10.2018 2019 DM BOŚ S.A. 1 364 200 67 800 -
13.07.2016 2017 DM BOŚ S.A. 1 527 700 4 600 -
13.07.2016 2016 DM BOŚ S.A. 1 530 700 6 400 zysk skorygowany z 13,1 mln
13.07.2016 2018 DM BOŚ S.A. 1 550 200 -12 300 -
07.08.2014 2016 DM PKO BP 1 565 000 32 000 -
07.08.2014 2014 DM PKO BP 1 720 000 35 000 -
07.08.2014 2015 DM PKO BP 1 633 000 33 000 -
27.09.2013 2013 DM PKO BP 1 906 000 57 000 -