STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TSG (TESGAS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 14 372,00 16 609,00 18 466,00 24 317,00 30 319,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 315,00 1 326,00 -383,00 722,00 538,00
Zysk (strata) brutto 1 333,00 848,00 -368,00 1 074,00 515,00
Zysk (strata) netto 1 372,00 940,00 -653,00 960,00 680,00
Aktywa razem 83 652,00 87 899,00 93 371,00 104 111,00 91 983,00
Kapitał własny 65 374,00 66 315,00 65 662,00 66 621,00 67 302,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,76 5,84 5,79 5,87 5,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,12 0,08 -0,06 0,09 0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 19 547,00 21 364,00 24 301,00 32 016,00 36 615,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 268,00 1 348,00 -121,00 1 984,00 1 386,00
Zysk (strata) brutto 1 262,00 1 286,00 -157,00 1 939,00 1 287,00
Zysk (strata) netto 1 212,00 1 224,00 -547,00 1 659,00 1 335,00
Aktywa razem 93 722,00 98 172,00 105 314,00 115 415,00 104 335,00
Kapitał własny 68 410,00 69 511,00 68 964,00 70 623,00 71 957,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,03 6,12 6,08 6,22 6,34
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,11 -0,05 0,15 0,12
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 79 063,00 66 031,00 45 028,00 39 752,00 58 295,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 345,00 2 871,00 -4 474,00 -5 844,00 2 773,00
Zysk (strata) brutto 1 589,00 1 983,00 -4 263,00 -6 381,00 2 387,00
Zysk (strata) netto 1 299,00 1 914,00 -4 451,00 -6 659,00 1 904,00
Aktywa razem 106 309,00 102 280,00 89 983,00 87 510,00 87 899,00
Kapitał własny 75 983,00 76 762,00 71 176,00 64 517,00 66 315,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,70 6,76 6,27 5,68 5,84
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,17 -0,39 -0,59 0,17
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 87 513,00 84 659,00 60 375,00 57 542,00 77 629,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 885,00 3 612,00 -5 532,00 -6 495,00 3 299,00
Zysk (strata) brutto 1 788,00 3 909,00 -5 485,00 -6 356,00 3 085,00
Zysk (strata) netto 1 994,00 3 579,00 -5 736,00 -6 698,00 2 228,00
Aktywa razem 113 286,00 113 954,00 101 002,00 97 449,00 98 172,00
Kapitał własny 78 674,00 81 118,00 74 247,00 67 549,00 69 511,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,93 7,15 6,54 5,95 6,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,32 -0,51 -0,59 0,20