STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TSG (TESGAS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 12 734,00 14 373,00 16 608,00 18 466,00 24 317,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 231,00 1 315,00 1 326,00 -383,00 722,00
Zysk (strata) brutto 265,00 1 333,00 848,00 -368,00 1 074,00
Zysk (strata) netto -204,00 1 372,00 940,00 -653,00 960,00
Aktywa razem 78 579,00 83 652,00 87 899,00 93 371,00 104 111,00
Kapitał własny 64 003,00 65 374,00 66 315,00 65 662,00 66 621,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,64 5,76 5,84 5,79 5,87
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,12 0,08 -0,06 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 18 386,00 19 547,00 21 364,00 24 301,00 32 016,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 588,00 1 268,00 1 348,00 -121,00 1 984,00
Zysk (strata) brutto 483,00 1 262,00 1 286,00 -157,00 1 939,00
Zysk (strata) netto -164,00 1 212,00 1 224,00 -547,00 1 659,00
Aktywa razem 89 028,00 93 722,00 98 172,00 105 314,00 115 415,00
Kapitał własny 67 198,00 68 410,00 69 511,00 68 964,00 70 623,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,92 6,03 6,12 6,08 6,22
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,11 0,11 -0,05 0,15
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 79 063,00 66 031,00 45 028,00 39 752,00 58 295,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 345,00 2 871,00 -4 474,00 -5 844,00 2 773,00
Zysk (strata) brutto 1 589,00 1 983,00 -4 263,00 -6 381,00 2 387,00
Zysk (strata) netto 1 299,00 1 914,00 -4 451,00 -6 659,00 1 904,00
Aktywa razem 106 309,00 102 280,00 89 983,00 87 510,00 87 899,00
Kapitał własny 75 983,00 76 762,00 71 176,00 64 517,00 66 315,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,70 6,76 6,27 5,68 5,84
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,17 -0,39 -0,59 0,17
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 87 513,00 84 659,00 60 375,00 57 542,00 77 629,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 885,00 3 612,00 -5 532,00 -6 495,00 3 299,00
Zysk (strata) brutto 1 788,00 3 909,00 -5 485,00 -6 356,00 3 085,00
Zysk (strata) netto 1 994,00 3 579,00 -5 736,00 -6 698,00 2 228,00
Aktywa razem 113 286,00 113 954,00 101 002,00 97 449,00 98 172,00
Kapitał własny 78 674,00 81 118,00 74 247,00 67 549,00 69 511,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,93 7,15 6,54 5,95 6,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,32 -0,51 -0,59 0,20