STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TSG (TESGAS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 14 580,00 12 734,00 14 373,00 16 608,00 18 466,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -99,00 231,00 1 315,00 1 326,00 -383,00
Zysk (strata) brutto -59,00 265,00 1 333,00 848,00 -368,00
Zysk (strata) netto -204,00 -204,00 1 372,00 940,00 -653,00
Aktywa razem 82 035,00 78 579,00 83 652,00 87 899,00 93 371,00
Kapitał własny 64 207,00 64 003,00 65 374,00 66 315,00 65 662,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,66 5,64 5,76 5,84 5,79
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,02 0,12 0,08 -0,06
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 18 332,00 18 386,00 19 547,00 21 364,00 24 301,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 95,00 588,00 1 268,00 1 348,00 -121,00
Zysk (strata) brutto 54,00 483,00 1 262,00 1 286,00 -157,00
Zysk (strata) netto -44,00 -164,00 1 212,00 1 224,00 -547,00
Aktywa razem 91 592,00 89 028,00 93 722,00 98 172,00 105 314,00
Kapitał własny 67 362,00 67 198,00 68 410,00 69 511,00 68 964,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,94 5,92 6,03 6,12 6,08
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,01 0,11 0,11 -0,05
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 79 063,00 66 031,00 45 028,00 39 752,00 58 295,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 345,00 2 871,00 -4 474,00 -5 844,00 2 773,00
Zysk (strata) brutto 1 589,00 1 983,00 -4 263,00 -6 381,00 2 387,00
Zysk (strata) netto 1 299,00 1 914,00 -4 451,00 -6 659,00 1 904,00
Aktywa razem 106 309,00 102 280,00 89 983,00 87 510,00 87 899,00
Kapitał własny 75 983,00 76 762,00 71 176,00 64 517,00 66 315,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,70 6,76 6,27 5,68 5,84
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 0,17 -0,39 -0,59 0,17
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 87 513,00 84 659,00 60 375,00 57 542,00 77 629,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 885,00 3 612,00 -5 532,00 -6 495,00 3 299,00
Zysk (strata) brutto 1 788,00 3 909,00 -5 485,00 -6 356,00 3 085,00
Zysk (strata) netto 1 994,00 3 579,00 -5 736,00 -6 698,00 2 228,00
Aktywa razem 113 286,00 113 954,00 101 002,00 97 449,00 98 172,00
Kapitał własny 78 674,00 81 118,00 74 247,00 67 549,00 69 511,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00 11 350,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,93 7,15 6,54 5,95 6,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,18 0,32 -0,51 -0,59 0,20