STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBR (MOBRUK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 24 160,00 24 553,00 29 097,00 39 870,00 34 589,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 465,00 7 702,00 12 167,00 19 534,00 18 145,00
Zysk (strata) brutto 8 246,00 8 704,00 12 087,00 19 415,00 20 033,00
Zysk (strata) netto 6 691,00 7 221,00 9 776,00 15 716,00 16 589,00
Aktywa razem 174 899,00 176 440,00 166 303,00 182 599,00 181 873,00
Kapitał własny 110 860,00 108 399,00 110 636,00 126 352,00 130 611,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 611,39 3 611,39 3 572,89 3 572,89 3 572,89
Wartość księgowa na jedną akcję 30,70 30,02 30,97 35,36 36,56
Zysk (strata) na jedną akcję 1,85 2,00 2,74 4,40 4,64
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 26 995,00 27 787,00 32 266,00 43 513,00 38 381,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 876,00 8 343,00 12 733,00 20 240,00 19 411,00
Zysk (strata) brutto 8 663,00 8 175,00 12 668,00 20 120,00 19 465,00
Zysk (strata) netto 7 018,00 6 570,00 10 243,00 16 258,00 15 759,00
Aktywa razem 181 336,00 182 504,00 172 820,00 189 791,00 188 326,00
Kapitał własny 116 335,00 113 222,00 115 927,00 132 185,00 135 613,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 611,39 3 611,39 3 572,89 3 572,89 3 572,89
Wartość księgowa na jedną akcję 32,21 31,35 32,45 37,00 37,96
Zysk (strata) na jedną akcję 1,94 1,82 2,87 4,55 4,41
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 37 878,00 43 557,00 54 119,00 81 840,00 117 680,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -74,00 5 222,00 8 770,00 25 182,00 47 867,00
Zysk (strata) brutto -3 793,00 2 043,00 7 004,00 23 906,00 48 453,00
Zysk (strata) netto -3 012,00 1 626,00 5 675,00 19 366,00 39 404,00
Aktywa razem 170 854,00 167 368,00 160 390,00 164 573,00 182 599,00
Kapitał własny 61 596,00 81 119,00 86 794,00 104 169,00 126 352,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 341,39 3 611,39 3 611,39 3 611,39 3 572,89
Wartość księgowa na jedną akcję 26,31 22,46 24,03 28,85 35,36
Zysk (strata) na jedną akcję -1,29 0,45 1,57 5,36 11,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 45 440,00 52 859,00 65 498,00 92 576,00 130 562,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 692,00 5 902,00 10 403,00 26 567,00 50 192,00
Zysk (strata) brutto -3 072,00 2 700,00 8 527,00 25 339,00 49 626,00
Zysk (strata) netto -2 424,00 2 158,00 6 890,00 20 520,00 40 088,00
Aktywa razem 175 158,00 171 637,00 165 956,00 170 999,00 189 791,00
Kapitał własny 63 844,00 83 899,00 90 789,00 109 318,00 132 185,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 341,39 3 611,39 3 611,39 3 611,39 3 572,89
Wartość księgowa na jedną akcję 27,27 23,23 25,14 30,27 37,00
Zysk (strata) na jedną akcję -1,04 0,60 1,91 5,68 11,22