STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBR (MOBRUK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 18 095,00 22 028,00 28 115,00 24 160,00 24 553,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 510,00 7 776,00 11 525,00 8 465,00 7 702,00
Zysk (strata) brutto 4 184,00 7 455,00 11 278,00 8 246,00 8 704,00
Zysk (strata) netto 3 387,00 6 037,00 9 141,00 6 691,00 7 221,00
Aktywa razem 158 104,00 161 291,00 166 888,00 176 449,00 176 440,00
Kapitał własny 90 982,00 95 027,00 104 169,00 110 860,00 108 399,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 611,39 3 611,39 3 611,39 3 611,39 3 611,39
Wartość księgowa na jedną akcję 25,19 26,31 28,85 30,70 30,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,94 1,67 2,53 1,85 2,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 20 742,00 24 713,00 31 022,00 26 995,00 27 787,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 868,00 8 146,00 11 777,00 8 876,00 8 343,00
Zysk (strata) brutto 4 621,00 7 795,00 11 531,00 8 663,00 8 175,00
Zysk (strata) netto 3 748,00 6 299,00 9 345,00 7 018,00 6 570,00
Aktywa razem 163 927,00 167 682,00 173 396,00 182 970,00 182 504,00
Kapitał własny 95 665,00 99 972,00 109 318,00 116 335,00 113 222,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 611,39 3 611,39 3 611,39 3 611,39 3 611,39
Wartość księgowa na jedną akcję 26,49 27,68 30,27 32,21 31,35
Zysk (strata) na jedną akcję 1,04 1,74 2,59 1,94 1,82
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 40 782,00 37 878,00 43 557,00 54 119,00 81 840,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 682,00 -74,00 5 222,00 8 770,00 25 182,00
Zysk (strata) brutto -5 309,00 -3 793,00 2 043,00 7 004,00 23 906,00
Zysk (strata) netto -4 507,00 -3 012,00 1 626,00 5 675,00 19 366,00
Aktywa razem 177 596,00 170 854,00 167 368,00 160 390,00 166 888,00
Kapitał własny 64 608,00 61 596,00 81 119,00 86 794,00 104 169,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 341,39 2 341,39 3 611,39 3 611,39 3 611,39
Wartość księgowa na jedną akcję 27,59 26,31 22,46 24,03 28,85
Zysk (strata) na jedną akcję -1,93 -1,29 0,45 1,57 5,36
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 46 126,00 45 440,00 52 859,00 65 498,00 92 576,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 536,00 692,00 5 902,00 10 403,00 26 567,00
Zysk (strata) brutto -5 244,00 -3 072,00 2 700,00 8 527,00 25 339,00
Zysk (strata) netto -4 475,00 -2 424,00 2 158,00 6 890,00 20 520,00
Aktywa razem 181 460,00 175 158,00 171 637,00 165 956,00 173 396,00
Kapitał własny 66 269,00 63 844,00 83 899,00 90 789,00 109 318,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 341,39 2 341,39 3 611,39 3 611,39 3 611,39
Wartość księgowa na jedną akcję 28,30 27,27 23,23 25,14 30,27
Zysk (strata) na jedną akcję -1,91 -1,04 0,60 1,91 5,68