STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBR (MOBRUK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 13 602,00 18 095,00 22 028,00 28 115,00 24 160,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 371,00 4 510,00 7 776,00 11 525,00 8 465,00
Zysk (strata) brutto 990,00 4 184,00 7 455,00 11 278,00 8 246,00
Zysk (strata) netto 801,00 3 387,00 6 037,00 9 141,00 6 691,00
Aktywa razem 157 155,00 158 104,00 161 291,00 166 888,00 176 449,00
Kapitał własny 87 595,00 90 982,00 95 027,00 104 169,00 110 860,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 611,39 3 611,39 3 611,39 3 611,39 3 611,39
Wartość księgowa na jedną akcję 24,26 25,19 26,31 28,85 30,70
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 0,94 1,67 2,53 1,85
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 16 098,00 20 742,00 24 713,00 31 022,00 26 995,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 776,00 4 868,00 8 146,00 11 777,00 8 876,00
Zysk (strata) brutto 1 392,00 4 621,00 7 795,00 11 531,00 8 663,00
Zysk (strata) netto 1 127,00 3 748,00 6 299,00 9 345,00 7 018,00
Aktywa razem 162 685,00 163 927,00 167 682,00 173 396,00 182 970,00
Kapitał własny 91 916,00 95 665,00 99 972,00 109 318,00 116 335,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 611,39 3 611,39 3 611,39 3 611,39 3 611,39
Wartość księgowa na jedną akcję 25,45 26,49 27,68 30,27 32,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,31 1,04 1,74 2,59 1,94
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 40 782,00 37 878,00 43 557,00 54 119,00 81 840,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 682,00 -74,00 5 222,00 8 770,00 25 182,00
Zysk (strata) brutto -5 309,00 -3 793,00 2 043,00 7 004,00 23 906,00
Zysk (strata) netto -4 507,00 -3 012,00 1 626,00 5 675,00 19 366,00
Aktywa razem 177 596,00 170 854,00 167 368,00 160 390,00 166 888,00
Kapitał własny 64 608,00 61 596,00 81 119,00 86 794,00 104 169,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 341,39 2 341,39 3 611,39 3 611,39 3 611,39
Wartość księgowa na jedną akcję 27,59 26,31 22,46 24,03 28,85
Zysk (strata) na jedną akcję -1,93 -1,29 0,45 1,57 5,36
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 46 126,00 45 440,00 52 859,00 65 498,00 92 576,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 536,00 692,00 5 902,00 10 403,00 26 567,00
Zysk (strata) brutto -5 244,00 -3 072,00 2 700,00 8 527,00 25 339,00
Zysk (strata) netto -4 475,00 -2 424,00 2 158,00 6 890,00 20 520,00
Aktywa razem 181 460,00 175 158,00 171 637,00 165 956,00 173 396,00
Kapitał własny 66 269,00 63 844,00 83 899,00 90 789,00 109 318,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 341,39 2 341,39 3 611,39 3 611,39 3 611,39
Wartość księgowa na jedną akcję 28,30 27,27 23,23 25,14 30,27
Zysk (strata) na jedną akcję -1,91 -1,04 0,60 1,91 5,68