STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN (KOGENERA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 255 610,00 117 816,00 69 101,00 214 452,00 269 185,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 928,00 -15 439,00 -31 760,00 22 607,00 75 560,00
Zysk (strata) brutto 57 941,00 -15 600,00 -31 205,00 22 184,00 75 979,00
Zysk (strata) netto 47 191,00 -13 073,00 -26 356,00 18 692,00 61 549,00
Aktywa razem 1 901 217,00 1 801 146,00 1 797 607,00 1 835 501,00 1 983 118,00
Kapitał własny 1 457 001,00 1 443 672,00 1 417 316,00 1 435 774,00 1 497 157,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00
Wartość księgowa na jedną akcję 97,79 96,89 95,12 96,36 100,48
Zysk (strata) na jedną akcję 3,17 -0,88 -1,77 1,25 4,13
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 372 205,00 208 669,00 167 116,00 345 011,00 397 058,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 88 554,00 -23 456,00 -18 126,00 57 872,00 164 241,00
Zysk (strata) brutto 88 484,00 -23 156,00 -16 981,00 58 103,00 165 345,00
Zysk (strata) netto 71 102,00 -19 530,00 -15 446,00 46 791,00 132 320,00
Aktywa razem 2 603 820,00 2 496 011,00 2 493 053,00 2 586 605,00 2 838 119,00
Kapitał własny 1 545 543,00 1 525 756,00 1 510 311,00 1 556 868,00 1 689 022,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00
Wartość księgowa na jedną akcję 103,73 102,40 101,36 104,49 113,36
Zysk (strata) na jedną akcję 4,77 -1,31 -1,04 3,14 8,88
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 551 212,00 598 709,00 582 653,00 579 764,00 656 979,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 54 452,00 84 579,00 81 580,00 63 984,00 32 787,00
Zysk (strata) brutto 153 416,00 164 952,00 117 908,00 90 372,00 33 320,00
Zysk (strata) netto 141 735,00 149 156,00 101 339,00 77 036,00 26 454,00
Aktywa razem 1 786 138,00 1 728 633,00 1 724 175,00 1 738 083,00 1 835 501,00
Kapitał własny 1 316 137,00 1 372 095,00 1 373 675,00 1 409 810,00 1 435 774,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00
Wartość księgowa na jedną akcję 88,33 92,09 92,19 94,62 96,36
Zysk (strata) na jedną akcję 9,51 10,01 6,80 5,17 1,78
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 991 000,00 1 031 688,00 1 014 204,00 965 848,00 1 093 001,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 169 032,00 190 567,00 165 114,00 13 030,00 104 014,00
Zysk (strata) brutto 158 402,00 186 241,00 164 544,00 15 110,00 106 450,00
Zysk (strata) netto 125 395,00 149 620,00 131 225,00 7 577,00 82 917,00
Aktywa razem 2 256 509,00 2 246 127,00 2 317 112,00 2 396 444,00 2 586 605,00
Kapitał własny 1 366 905,00 1 469 180,00 1 492 425,00 1 474 441,00 1 556 868,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00
Wartość księgowa na jedną akcję 91,74 98,60 100,16 98,96 104,49
Zysk (strata) na jedną akcję 8,42 10,04 8,81 0,51 5,57
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
28.04.2006 2006 DI BRE Bank S.A. 814 000 56 300 -
28.08.2003 2004 DM PKO BP 539 000 14 000 EBIT 94,0 mln zł, EPS 0,93 zł, P/E=20,6
28.08.2003 2003 DM PKO BP 485 000 8 000 EBIT 80,0 mln zł, EPS 0,55 zł, P/E=34,8
23.07.2002 2003 DM PKO BP 523 000 6 000 EPS 0,41 ZŁ P/E=41,5
23.07.2002 2002 DM PKO BP 513 000 4 000 EPS 0,29 ZŁ P/E=57,9
23.07.2002 2004 DM PKO BP 566 000 6 000 EPS 0,41 ZŁ P/E=41,3
09.04.2002 2001 zarząd 393 800 125 -
09.04.2002 2002 zarząd 10 000 -
29.11.2001 2001 zarząd 11 000 Spółka obniżyła tegoroczną prognozę z zakładanych 21,27 mln zł
08.05.2001 2000 zarząd 13 900 -