STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KGN (KOGENERA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 65 401,00 187 929,00 255 610,00 117 816,00 69 101,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -29 247,00 29 959,00 55 881,00 -13 392,00 -31 760,00
Zysk (strata) brutto -28 513,00 30 558,00 57 941,00 -15 600,00 -31 205,00
Zysk (strata) netto -23 201,00 24 370,00 47 191,00 -13 073,00 -26 356,00
Aktywa razem 1 716 815,00 1 738 083,00 1 901 217,00 1 801 146,00 1 797 607,00
Kapitał własny 1 386 111,00 1 409 810,00 1 457 001,00 1 443 672,00 1 417 316,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00
Wartość księgowa na jedną akcję 93,03 94,62 97,79 96,89 95,12
Zysk (strata) na jedną akcję -1,56 1,64 3,17 -0,88 -1,77
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 139 034,00 301 593,00 373 497,00 207 377,00 167 116,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -30 620,00 22 162,00 86 498,00 -21 400,00 -18 126,00
Zysk (strata) brutto -30 106,00 23 696,00 88 484,00 -23 156,00 -16 981,00
Zysk (strata) netto -25 833,00 22 670,00 71 518,00 -19 946,00 -15 446,00
Aktywa razem 2 325 571,00 2 385 277,00 2 593 075,00 2 496 011,00 2 493 053,00
Kapitał własny 1 456 793,00 1 463 453,00 1 534 971,00 1 525 756,00 1 510 311,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00
Wartość księgowa na jedną akcję 97,77 98,22 103,02 102,40 101,36
Zysk (strata) na jedną akcję -1,73 1,52 4,80 -1,34 -1,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 508 431,00 551 212,00 598 709,00 582 653,00 575 337,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 200,00 54 452,00 84 579,00 81 580,00 63 058,00
Zysk (strata) brutto 166 547,00 153 416,00 164 952,00 117 908,00 90 372,00
Zysk (strata) netto 168 490,00 141 735,00 149 156,00 101 339,00 77 036,00
Aktywa razem 1 627 684,00 1 786 138,00 1 728 633,00 1 724 175,00 1 738 083,00
Kapitał własny 1 174 407,00 1 316 137,00 1 372 095,00 1 373 675,00 1 409 810,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00
Wartość księgowa na jedną akcję 78,82 88,33 92,09 92,19 94,62
Zysk (strata) na jedną akcję 11,31 9,51 10,01 6,80 5,17
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 898 044,00 991 000,00 1 031 688,00 1 014 204,00 960 622,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 681,00 169 032,00 190 567,00 165 114,00 11 826,00
Zysk (strata) brutto 48 278,00 158 402,00 186 241,00 164 544,00 15 110,00
Zysk (strata) netto 49 306,00 125 395,00 149 620,00 131 225,00 11 929,00
Aktywa razem 2 072 115,00 2 256 509,00 2 246 127,00 2 317 112,00 2 385 277,00
Kapitał własny 1 241 515,00 1 366 905,00 1 469 180,00 1 492 425,00 1 463 453,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00
Wartość księgowa na jedną akcję 83,32 91,74 98,60 100,16 98,22
Zysk (strata) na jedną akcję 3,31 8,42 10,04 8,81 0,80
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
28.04.2006 2006 DI BRE Bank S.A. 814 000 56 300 -
28.08.2003 2004 DM PKO BP 539 000 14 000 EBIT 94,0 mln zł, EPS 0,93 zł, P/E=20,6
28.08.2003 2003 DM PKO BP 485 000 8 000 EBIT 80,0 mln zł, EPS 0,55 zł, P/E=34,8
23.07.2002 2003 DM PKO BP 523 000 6 000 EPS 0,41 ZŁ P/E=41,5
23.07.2002 2002 DM PKO BP 513 000 4 000 EPS 0,29 ZŁ P/E=57,9
23.07.2002 2004 DM PKO BP 566 000 6 000 EPS 0,41 ZŁ P/E=41,3
09.04.2002 2001 zarząd 393 800 125 -
09.04.2002 2002 zarząd 10 000 -
29.11.2001 2001 zarząd 11 000 Spółka obniżyła tegoroczną prognozę z zakładanych 21,27 mln zł
08.05.2001 2000 zarząd 13 900 -