STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SEN (SERINUS)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 949,00 1 662,00 1 538,00 4 347,00 8 416,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 070,00 -1 241,00 -557,00 -809,00 -477,00
Zysk (strata) brutto -73,00 -2 736,00 -1 984,00 -1 602,00 -1 856,00
Zysk (strata) netto -570,00 -2 703,00 -2 331,00 -1 875,00 -1 403,00
Aktywa razem 125 775,00 121 021,00 120 343,00 122 079,00 116 875,00
Kapitał własny 15 599,00 13 342,00 14 040,00 13 293,00 10 013,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 217 318,81 217 318,81 217 318,81 217 318,81 217 318,81
Wartość księgowa na jedną akcję 0,07 0,06 0,07 0,06 0,05
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 39 065,00 22 986,00 13 975,00 5 889,00 7 849,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 947,00 -5 365,00 -8 961,00 -13 632,00 1 420,00
Zysk (strata) brutto -55 656,00 -65 920,00 -30 877,00 -17 299,00 -3 147,00
Zysk (strata) netto -30 501,00 -49 104,00 -58 899,00 -18 792,00 -4 890,00
Aktywa razem 259 467,00 185 187,00 104 836,00 114 618,00 121 021,00
Kapitał własny 86 748,00 29 979,00 3 750,00 3 704,00 13 342,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 78 629,94 78 629,94 78 629,94 150 629,96 217 318,81
Wartość księgowa na jedną akcję 1,10 0,38 0,05 0,03 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,39 -0,62 -0,75 -0,13 -0,02