STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SEN (SERINUS)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 538,00 4 347,00 8 416,00 8 204,00 7 366,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -557,00 -809,00 -477,00 6 358,00 -541,00
Zysk (strata) brutto -1 984,00 -1 602,00 -1 856,00 5 154,00 -1 593,00
Zysk (strata) netto -2 331,00 -1 875,00 -1 403,00 3 669,00 -1 763,00
Aktywa razem 120 343,00 122 079,00 116 875,00 110 460,00 108 776,00
Kapitał własny 14 040,00 13 293,00 10 013,00 14 518,00 11 593,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 238 872,39 238 872,39 238 872,39 238 872,39 238 872,39
Wartość księgowa na jedną akcję 0,06 0,06 0,04 0,06 0,05
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 -0,01 0,02 -0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 22 986,00 13 975,00 5 889,00 7 849,00 22 505,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 365,00 -8 961,00 -13 632,00 1 420,00 4 515,00
Zysk (strata) brutto -65 920,00 -30 877,00 -17 299,00 -3 147,00 -288,00
Zysk (strata) netto -49 104,00 -58 899,00 -18 792,00 -4 890,00 -1 940,00
Aktywa razem 185 187,00 104 836,00 114 618,00 121 021,00 110 460,00
Kapitał własny 29 979,00 3 750,00 3 704,00 13 342,00 14 518,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 78 629,94 78 629,94 150 629,96 217 318,81 238 872,39
Wartość księgowa na jedną akcję 0,38 0,05 0,03 0,06 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,62 -0,75 -0,13 -0,02 -0,01