STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CTG (CUBEITG)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 933,00 21,00 -777,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -615,00 -974,00 -2 000,00 -189,00 -41,00
Zysk (strata) brutto -615,00 -974,00 -2 000,00 -189,00 -41,00
Zysk (strata) netto -615,00 -974,00 -2 000,00 -189,00 -41,00
Aktywa razem 28 033,00 33 588,00 27 781,00 27 258,00 27 237,00
Kapitał własny -53 473,00 -54 447,00 -56 446,00 -56 636,00 -56 678,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 878,09 14 878,09 14 878,09 14 878,09 14 878,09
Wartość księgowa na jedną akcję -3,59 -3,66 -3,79 -3,81 -3,81
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,07 -0,13 -0,01 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 665,00 561,00 206,00 489,00 697,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 700,00 -3 012,00 -3 463,00 -1 162,00 -1 502,00
Zysk (strata) brutto -1 770,00 -2 735,00 -3 466,00 -1 604,00 -1 505,00
Zysk (strata) netto -1 620,00 -2 554,00 -3 992,00 -1 414,00 -1 300,00
Aktywa razem 223 455,00 220 071,00 217 804,00 214 826,00 213 087,00
Kapitał własny -108 335,00 -110 980,00 -114 246,00 -116 453,00 -118 463,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 878,09 14 878,09 14 878,09 14 878,09 14 878,09
Wartość księgowa na jedną akcję -7,28 -7,46 -7,68 -7,83 -7,96
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 -0,22 -0,22 -0,10 -0,09
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 128 422,00 121 744,00 53 481,00 24 303,00 177,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 695,00 4 101,00 8 043,00 -137 979,00 -3 778,00
Zysk (strata) brutto 1 578,00 401,00 5 450,00 -142 339,00 -3 778,00
Zysk (strata) netto 3 075,00 3 087,00 4 809,00 -142 518,00 -3 778,00
Aktywa razem 139 806,00 202 988,00 147 169,00 28 827,00 27 258,00
Kapitał własny 57 951,00 57 731,00 69 391,00 -52 857,00 -56 636,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 679,45 8 434,25 9 943,85 14 878,09 14 878,09
Wartość księgowa na jedną akcję 7,55 6,85 6,98 -3,55 -3,81
Zysk (strata) na jedną akcję 0,40 0,37 0,48 -9,58 -0,25
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 139 384,00 149 580,00 112 336,00 39 734,00 2 921,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 107,00 1 045,00 19 062,00 -174 476,00 -9 337,00
Zysk (strata) brutto 2 446,00 -4 399,00 11 629,00 -188 223,00 -9 575,00
Zysk (strata) netto 3 566,00 -985,00 7 673,00 -182 677,00 -9 580,00
Aktywa razem 140 090,00 414 729,00 364 538,00 226 429,00 214 826,00
Kapitał własny 56 486,00 46 568,00 55 493,00 -100 652,00 -116 453,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 679,45 8 434,25 9 943,85 14 878,09 14 878,09
Wartość księgowa na jedną akcję 7,36 5,52 5,58 -6,77 -7,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 -0,12 0,77 -12,28 -0,64