STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PAT (PATENTUS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 38 137,00 41 158,00 11 259,00 21 871,00 79 521,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 850,00 4 803,00 1 073,00 3 006,00 11 241,00
Zysk (strata) brutto 2 105,00 3 898,00 696,00 2 722,00 10 888,00
Zysk (strata) netto 1 020,00 3 752,00 633,00 2 531,00 8 648,00
Aktywa razem 167 177,00 176 016,00 144 726,00 169 692,00 208 526,00
Kapitał własny 89 825,00 93 670,00 94 303,00 96 834,00 105 482,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,05 3,18 3,20 3,28 3,58
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,13 0,02 0,09 0,29
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 38 966,00 42 055,00 12 521,00 20 891,00 80 183,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 987,00 4 885,00 1 090,00 3 302,00 11 567,00
Zysk (strata) brutto 2 231,00 3 969,00 694,00 3 009,00 11 205,00
Zysk (strata) netto 1 105,00 3 799,00 631,00 2 845,00 8 768,00
Aktywa razem 171 001,00 179 520,00 147 777,00 172 699,00 211 778,00
Kapitał własny 90 145,00 94 036,00 94 630,00 97 452,00 106 243,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,06 3,19 3,21 3,30 3,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 0,13 0,02 0,10 0,30
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 57 857,00 50 805,00 47 023,00 55 159,00 132 326,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 044,00 3 675,00 -8 784,00 2 217,00 12 008,00
Zysk (strata) brutto 2 234,00 3 026,00 -16 236,00 2 197,00 10 186,00
Zysk (strata) netto 1 556,00 2 459,00 -15 666,00 1 697,00 8 203,00
Aktywa razem 148 861,00 162 858,00 140 335,00 149 044,00 176 016,00
Kapitał własny 96 833,00 99 475,00 83 662,00 85 374,00 93 670,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,28 3,37 2,84 2,89 3,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,08 -0,53 0,06 0,28
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 83 185,00 66 068,00 51 902,00 59 046,00 135 106,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 348,00 583,00 -9 486,00 2 508,00 12 600,00
Zysk (strata) brutto 2 956,00 -511,00 -17 005,00 2 389,00 10 723,00
Zysk (strata) netto 2 200,00 -973,00 -16 311,00 1 843,00 8 565,00
Aktywa razem 166 303,00 176 921,00 144 507,00 153 219,00 179 520,00
Kapitał własny 97 454,00 96 664,00 83 521,00 85 379,00 94 036,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,30 3,28 2,83 2,89 3,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,03 -0,55 0,06 0,29