STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PAT (PATENTUS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 29 798,00 23 233,00 38 137,00 41 158,00 11 259,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 082,00 1 273,00 2 850,00 4 803,00 1 073,00
Zysk (strata) brutto 2 982,00 1 201,00 2 105,00 3 898,00 696,00
Zysk (strata) netto 2 431,00 1 000,00 1 020,00 3 752,00 633,00
Aktywa razem 167 861,00 153 849,00 167 177,00 176 016,00 144 726,00
Kapitał własny 87 805,00 88 805,00 89 825,00 93 670,00 94 303,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,98 3,01 3,05 3,18 3,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,03 0,04 0,13 0,02
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 30 479,00 23 606,00 38 966,00 42 055,00 12 521,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 192,00 1 536,00 2 987,00 4 885,00 1 090,00
Zysk (strata) brutto 3 074,00 1 449,00 2 231,00 3 969,00 694,00
Zysk (strata) netto 2 490,00 1 171,00 1 105,00 3 799,00 631,00
Aktywa razem 171 063,00 157 622,00 171 001,00 179 520,00 147 777,00
Kapitał własny 87 868,00 89 039,00 90 145,00 94 036,00 94 630,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 2,98 3,02 3,06 3,19 3,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,04 0,04 0,13 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 57 857,00 50 805,00 47 023,00 55 159,00 132 326,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 044,00 3 675,00 -8 784,00 2 217,00 12 008,00
Zysk (strata) brutto 2 234,00 3 026,00 -16 236,00 2 197,00 10 186,00
Zysk (strata) netto 1 556,00 2 459,00 -15 666,00 1 697,00 8 203,00
Aktywa razem 148 861,00 162 858,00 140 335,00 149 044,00 176 016,00
Kapitał własny 96 833,00 99 475,00 83 662,00 85 374,00 93 670,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,28 3,37 2,84 2,89 3,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,08 -0,53 0,06 0,28
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 83 185,00 66 068,00 51 902,00 59 046,00 135 106,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 348,00 583,00 -9 486,00 2 508,00 12 600,00
Zysk (strata) brutto 2 956,00 -511,00 -17 005,00 2 389,00 10 723,00
Zysk (strata) netto 2 200,00 -973,00 -16 311,00 1 843,00 8 565,00
Aktywa razem 166 303,00 176 921,00 144 507,00 153 219,00 179 520,00
Kapitał własny 97 454,00 96 664,00 83 521,00 85 379,00 94 036,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,30 3,28 2,83 2,89 3,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,03 -0,55 0,06 0,29