STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PAT (PATENTUS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 11 259,00 21 871,00 79 521,00 35 017,00 24 023,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 073,00 3 006,00 11 241,00 4 043,00 3 473,00
Zysk (strata) brutto 696,00 2 722,00 10 888,00 3 590,00 2 999,00
Zysk (strata) netto 633,00 2 531,00 8 648,00 2 668,00 2 700,00
Aktywa razem 144 726,00 169 692,00 208 526,00 165 094,00 155 977,00
Kapitał własny 94 303,00 96 834,00 105 482,00 108 144,00 110 844,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,20 3,28 3,58 3,67 3,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,09 0,29 0,09 0,09
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 12 521,00 20 891,00 80 183,00 35 223,00 24 571,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 090,00 3 302,00 11 567,00 3 661,00 3 218,00
Zysk (strata) brutto 694,00 3 009,00 11 205,00 3 199,00 2 738,00
Zysk (strata) netto 631,00 2 845,00 8 768,00 2 364,00 2 473,00
Aktywa razem 147 777,00 172 699,00 211 778,00 167 829,00 159 073,00
Kapitał własny 94 630,00 97 452,00 106 243,00 108 601,00 111 075,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,21 3,30 3,60 3,68 3,77
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,10 0,30 0,08 0,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 50 805,00 47 023,00 55 159,00 132 326,00 147 668,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 675,00 -8 784,00 2 217,00 12 008,00 19 363,00
Zysk (strata) brutto 3 026,00 -16 236,00 2 197,00 10 186,00 17 896,00
Zysk (strata) netto 2 459,00 -15 666,00 1 697,00 8 203,00 14 480,00
Aktywa razem 162 858,00 140 335,00 149 044,00 176 016,00 165 094,00
Kapitał własny 99 475,00 83 662,00 85 374,00 93 670,00 108 144,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,37 2,84 2,89 3,18 3,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,53 0,06 0,28 0,49
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 66 068,00 51 902,00 59 046,00 135 106,00 148 818,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 583,00 -9 486,00 2 508,00 12 600,00 19 620,00
Zysk (strata) brutto -511,00 -17 005,00 2 389,00 10 723,00 18 107,00
Zysk (strata) netto -973,00 -16 311,00 1 843,00 8 565,00 14 608,00
Aktywa razem 176 921,00 144 507,00 153 219,00 179 520,00 167 829,00
Kapitał własny 96 664,00 83 521,00 85 379,00 94 036,00 108 601,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00 29 500,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,28 2,83 2,89 3,19 3,68
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,55 0,06 0,29 0,50