STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CFI


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 572,00 2 430,00 418,00 403,00 479,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 195,00 1 808,00 14,00 -197,00 -188,00
Zysk (strata) brutto 60,00 1 877,00 -65,00 -1 276,00 -422,00
Zysk (strata) netto 60,00 1 113,00 -65,00 -1 040,00 -422,00
Aktywa razem 891 429,00 893 282,00 893 588,00 912 878,00 912 565,00
Kapitał własny 876 313,00 877 386,00 877 321,00 876 281,00 875 859,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 750 874,90 2 750 874,90 2 750 874,90 2 750 874,90 2 750 874,90
Wartość księgowa na jedną akcję 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 31 973,00 42 081,00 32 493,00 38 641,00 56 221,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 074,00 24 699,00 7 247,00 27 637,00 18 955,00
Zysk (strata) brutto 4 765,00 6 246,00 9 312,00 18 975,00 1 671,00
Zysk (strata) netto 2 394,00 2 291,00 7 599,00 15 050,00 930,00
Aktywa razem 1 492 823,00 1 500 465,00 1 511 851,00 1 562 544,00 1 654 253,00
Kapitał własny 1 063 487,00 1 066 127,00 1 073 726,00 1 088 200,00 1 089 532,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 750 874,90 2 750 874,90 2 750 874,90 2 750 874,90 2 750 874,90
Wartość księgowa na jedną akcję 0,39 0,39 0,39 0,40 0,40
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 7 700,00 10 591,00 2 878,00 2 909,00 4 177,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 916,00 4 351,00 3 700,00 1 296,00 2 308,00
Zysk (strata) brutto 7 202,00 3 649,00 1 483,00 2 228,00 1 959,00
Zysk (strata) netto 7 291,00 5 559,00 2 615,00 1 057,00 1 266,00
Aktywa razem 841 424,00 854 904,00 884 384,00 890 738,00 893 282,00
Kapitał własny 18 791,00 24 445,00 27 061,00 59 493,00 877 386,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 86 632,26 86 632,26 86 632,26 187 846,77 2 750 874,90
Wartość księgowa na jedną akcję 0,22 0,28 0,31 0,32 0,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,06 0,03 0,01 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 11 978,00 97 076,00 113 411,00 134 965,00 143 213,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 617,00 65 807,00 95 974,00 73 204,00 77 808,00
Zysk (strata) brutto 3 527,00 33 032,00 83 629,00 67 457,00 53 903,00
Zysk (strata) netto 4 297,00 26 469,00 66 243,00 55 523,00 41 199,00
Aktywa razem 1 122 686,00 1 207 001,00 1 328 775,00 1 429 308,00 1 500 465,00
Kapitał własny 26 688,00 53 156,00 119 401,00 206 303,00 1 066 127,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 86 632,26 86 632,26 86 632,26 187 846,77 2 750 874,90
Wartość księgowa na jedną akcję 0,31 0,61 1,38 1,10 0,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,31 0,77 0,30 0,02