STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CFI


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 506,00 668,00 572,00 2 430,00 418,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 140,00 166,00 195,00 1 809,00 14,00
Zysk (strata) brutto -1,00 24,00 60,00 1 877,00 -65,00
Zysk (strata) netto -1,00 94,00 60,00 1 113,00 -65,00
Aktywa razem 891 213,00 891 257,00 891 429,00 893 282,00 893 588,00
Kapitał własny 59 492,00 876 254,00 876 313,00 877 386,00 877 321,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 187 846,77 187 846,77 2 750 874,90 2 750 874,90 2 750 874,90
Wartość księgowa na jedną akcję 0,32 4,67 0,32 0,32 0,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 29 558,00 39 602,00 31 973,00 42 080,00 32 493,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 049,00 37 986,00 7 074,00 24 698,00 7 247,00
Zysk (strata) brutto 6 140,00 36 752,00 4 765,00 6 246,00 9 312,00
Zysk (strata) netto 6 222,00 30 292,00 2 394,00 2 291,00 7 599,00
Aktywa razem 1 432 851,00 1 491 514,00 1 492 823,00 1 500 465,00 1 511 851,00
Kapitał własny 212 527,00 1 062 429,00 1 063 487,00 1 066 127,00 1 073 726,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 187 846,77 187 846,77 2 750 874,90 2 750 874,90 2 750 874,90
Wartość księgowa na jedną akcję 1,13 5,66 0,39 0,39 0,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,16 0,00 0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 7 700,00 10 591,00 2 878,00 2 909,00 4 177,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 916,00 4 351,00 3 700,00 1 296,00 2 308,00
Zysk (strata) brutto 7 202,00 3 649,00 1 483,00 2 228,00 1 959,00
Zysk (strata) netto 7 291,00 5 559,00 2 615,00 1 057,00 1 266,00
Aktywa razem 841 424,00 854 904,00 884 384,00 890 738,00 893 282,00
Kapitał własny 18 791,00 24 445,00 27 061,00 59 493,00 877 386,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 86 632,26 86 632,26 86 632,26 187 846,77 2 750 874,90
Wartość księgowa na jedną akcję 0,22 0,28 0,31 0,32 0,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,06 0,03 0,01 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 11 978,00 97 076,00 113 411,00 134 965,00 143 213,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 617,00 65 807,00 95 974,00 73 204,00 77 808,00
Zysk (strata) brutto 3 527,00 33 032,00 83 629,00 67 457,00 53 903,00
Zysk (strata) netto 4 297,00 26 469,00 66 243,00 55 523,00 41 199,00
Aktywa razem 1 122 686,00 1 207 001,00 1 328 775,00 1 429 308,00 1 500 465,00
Kapitał własny 26 688,00 53 156,00 119 401,00 206 303,00 1 066 127,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 86 632,26 86 632,26 86 632,26 187 846,77 2 750 874,90
Wartość księgowa na jedną akcję 0,31 0,61 1,38 1,10 0,39
Zysk (strata) na jedną akcję 0,05 0,31 0,77 0,30 0,02