STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATC (ARCTIC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 11 110,00 31 784,00 9 831,00 30 357,00 5 172,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 317,00 23 797,00 3 588,00 17 253,00 -1 928,00
Zysk (strata) brutto -1 795,00 21 469,00 -591,00 14 256,00 -7 791,00
Zysk (strata) netto -1 795,00 21 469,00 -591,00 13 952,00 -7 791,00
Aktywa razem 928 436,00 962 457,00 951 494,00 926 486,00 894 331,00
Kapitał własny 534 282,00 555 865,00 555 855,00 568 079,00 560 189,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78
Wartość księgowa na jedną akcję 7,71 8,02 8,02 8,20 8,09
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,31 -0,01 0,20 -0,11
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 820 572,00 762 517,00 794 364,00 739 666,00 813 948,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 57 775,00 69 876,00 50 602,00 13 169,00 79 664,00
Zysk (strata) brutto 50 541,00 59 873,00 42 392,00 5 124,00 73 416,00
Zysk (strata) netto 14 252,00 31 644,00 26 317,00 10 495,00 54 963,00
Aktywa razem 2 122 045,00 2 117 105,00 2 155 512,00 2 035 753,00 2 104 104,00
Kapitał własny 562 814,00 586 057,00 617 662,00 606 909,00 607 135,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78
Wartość księgowa na jedną akcję 8,12 8,46 8,91 8,76 8,76
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,46 0,38 0,15 0,79
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 106 706,00 98 911,00 90 210,00 82 695,00 83 082,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 436,00 -19 425,00 -31 438,00 36 298,00 46 954,00
Zysk (strata) brutto 5 076,00 -32 302,00 -39 266,00 20 285,00 33 340,00
Zysk (strata) netto 4 909,00 -32 516,00 -39 662,00 19 523,00 33 035,00
Aktywa razem 889 066,00 981 176,00 944 061,00 992 611,00 926 486,00
Kapitał własny 607 824,00 570 026,00 531 032,00 535 125,00 568 079,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78
Wartość księgowa na jedną akcję 8,77 8,23 7,66 7,72 8,20
Zysk (strata) na jedną akcję 0,07 -0,47 -0,57 0,28 0,48
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 900 460,00 2 966 972,00 2 952 806,00 3 158 210,00 3 117 118,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 100 238,00 144 942,00 109 705,00 125 989,00 191 422,00
Zysk (strata) brutto 72 150,00 94 099,00 85 608,00 89 154,00 157 931,00
Zysk (strata) netto -71 258,00 47 910,00 36 841,00 7 673,00 82 709,00
Aktywa razem 1 813 235,00 1 816 722,00 1 887 608,00 2 156 174,00 2 035 753,00
Kapitał własny 476 112,00 553 955,00 549 440,00 576 643,00 606 909,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78
Wartość księgowa na jedną akcję 6,87 8,00 7,93 8,32 8,76
Zysk (strata) na jedną akcję -1,03 0,69 0,53 0,11 1,19
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
27.05.2015 2015 DM BDM S.A. 3 119 300 -56 200 Skonsolidowane
27.05.2015 2014 DM BDM S.A. 3 099 400 32 400 Skonsolidowane
27.05.2015 2016 3 139 600 12 000 Skonsolidowane
27.05.2015 2017 DM BDM S.A. 3 126 900 39 200 Skonsolidowane
04.05.2015 2012 DM BDM S.A. 2 600 700 -47 100 Skonsolidowane
04.05.2015 2013 DM BDM S.A. 3 097 000 -29 300 Skonsolidowane