STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATC (ARCTIC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 49 463,00 10 073,00 13 409,00 11 111,00 31 784,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 581,00 1 161,00 -5 704,00 2 318,00 23 797,00
Zysk (strata) brutto 35 995,00 -2 471,00 -8 694,00 -1 794,00 21 469,00
Zysk (strata) netto 35 695,00 -2 475,00 -9 152,00 -1 795,00 21 469,00
Aktywa razem 965 372,00 976 215,00 992 611,00 928 436,00 962 457,00
Kapitał własny 548 540,00 546 540,00 535 125,00 534 282,00 555 865,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78
Wartość księgowa na jedną akcję 7,92 7,89 7,72 7,71 8,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,52 -0,04 -0,13 -0,03 0,31
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 784 111,00 812 371,00 780 701,00 820 572,00 762 517,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44 574,00 59 459,00 -21 412,00 59 070,00 69 876,00
Zysk (strata) brutto 30 795,00 52 741,00 -30 484,00 51 836,00 59 873,00
Zysk (strata) netto 4 098,00 25 321,00 -37 550,00 14 252,00 31 644,00
Aktywa razem 2 034 263,00 2 131 437,00 2 156 174,00 2 122 045,00 2 117 105,00
Kapitał własny 586 133,00 606 565,00 576 643,00 562 814,00 586 057,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78
Wartość księgowa na jedną akcję 8,46 8,75 8,32 8,12 8,46
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,37 -0,54 0,21 0,46
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 38 779,00 106 706,00 98 911,00 90 210,00 82 695,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -22 214,00 8 436,00 -19 425,00 -31 438,00 36 298,00
Zysk (strata) brutto -25 076,00 5 076,00 -32 302,00 -39 266,00 20 285,00
Zysk (strata) netto -25 110,00 4 909,00 -32 516,00 -39 662,00 19 523,00
Aktywa razem 936 635,00 889 066,00 981 176,00 944 061,00 992 611,00
Kapitał własny 664 893,00 607 824,00 570 026,00 531 032,00 535 125,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78
Wartość księgowa na jedną akcję 9,60 8,77 8,23 7,66 7,72
Zysk (strata) na jedną akcję -0,36 0,07 -0,47 -0,57 0,28
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 865 121,00 2 900 460,00 2 966 972,00 2 952 806,00 3 158 210,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 135 661,00 100 238,00 144 942,00 109 705,00 130 698,00
Zysk (strata) brutto 99 100,00 72 150,00 94 099,00 85 608,00 93 888,00
Zysk (strata) netto 50 459,00 -71 258,00 47 910,00 36 841,00 7 673,00
Aktywa razem 1 762 790,00 1 813 235,00 1 816 722,00 1 887 608,00 2 156 174,00
Kapitał własny 543 612,00 476 112,00 553 955,00 549 440,00 576 643,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78 69 287,78
Wartość księgowa na jedną akcję 7,85 6,87 8,00 7,93 8,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,73 -1,03 0,69 0,53 0,11
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
27.05.2015 2015 DM BDM S.A. 3 119 300 -56 200 Skonsolidowane
27.05.2015 2014 DM BDM S.A. 3 099 400 32 400 Skonsolidowane
27.05.2015 2016 3 139 600 12 000 Skonsolidowane
27.05.2015 2017 DM BDM S.A. 3 126 900 39 200 Skonsolidowane
04.05.2015 2012 DM BDM S.A. 2 600 700 -47 100 Skonsolidowane
04.05.2015 2013 DM BDM S.A. 3 097 000 -29 300 Skonsolidowane