STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IBS (IBSM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -47,00 -66,00 -39,00 -72,00 -10,00
Zysk (strata) brutto -275,00 -3 075,00 -787,00 7 934,00 -1 800,00
Zysk (strata) netto -275,00 -3 075,00 -787,00 7 934,00 -1 800,00
Aktywa razem 20 468,00 16 727,00 16 746,00 21 909,00 21 246,00
Kapitał własny -15 642,00 -18 717,00 -19 504,00 -11 570,00 -13 370,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 349,27 349,27 349,27 349,27 349,27
Wartość księgowa na jedną akcję -44,78 -53,59 -55,84 -33,13 -38,28
Zysk (strata) na jedną akcję -0,79 -8,80 -2,25 22,72 -5,15
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'15 IQ'16 IIQ'16 IIIQ'16 IVQ'16
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 456,00 590,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -784,00 -90,00 15,00 191,00 565,00
Zysk (strata) brutto 57 775,00 366,00 -946,00 971,00 -25 452,00
Zysk (strata) netto 51 659,00 316,00 -896,00 971,00 -24 476,00
Aktywa razem 46 119,00 46 607,00 47 093,00 42 317,00 13 638,00
Kapitał własny 8 033,00 8 349,00 7 453,00 8 424,00 -16 052,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 349,27 349,27 349,27 349,27 349,27
Wartość księgowa na jedną akcję 23,00 23,90 21,34 24,12 -45,96
Zysk (strata) na jedną akcję 147,90 0,91 -2,57 2,78 -70,08
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 472,00 1 046,00 120,00 283,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -475,00 635,00 -111,00 -191,00 -224,00
Zysk (strata) brutto -9 590,00 -1 068,00 2 489,00 -1 806,00 3 797,00
Zysk (strata) netto -9 590,00 -1 068,00 2 489,00 -1 806,00 3 797,00
Aktywa razem 18 354,00 13 638,00 11 526,00 13 476,00 21 909,00
Kapitał własny -14 984,00 -16 052,00 -13 561,00 -15 367,00 -11 570,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 349,27 349,27 349,27 349,27 349,27
Wartość księgowa na jedną akcję -42,90 -45,96 -38,83 -44,00 -33,13
Zysk (strata) na jedną akcję -27,46 -3,06 7,13 -5,17 10,87
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody netto ze sprzedaży 10 682,00 88 530,00 1 609,00 472,00 1 046,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 121,00 50 787,00 -1 379,00 -552,00 681,00
Zysk (strata) brutto 17 169,00 55 753,00 -19 314,00 43 868,00 -25 061,00
Zysk (strata) netto 13 307,00 39 474,00 -404 881,00 32 786,00 -24 085,00
Aktywa razem 655 818,00 622 743,00 159 847,00 46 119,00 13 638,00
Kapitał własny 330 719,00 367 692,00 4 420,00 8 033,00 -16 052,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 309,52 320,27 349,27 349,27 349,27
Wartość księgowa na jedną akcję 1 068,50 1 148,05 12,66 23,00 -45,96
Zysk (strata) na jedną akcję 42,99 123,25 -1 159,21 93,87 -68,96