STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ECK (EUROSNACK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 11 117,00 10 956,00 12 109,00 11 456,00 13 184,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 269,00 516,00 288,00 55,00 316,00
Zysk (strata) brutto 190,00 296,00 207,00 -64,00 240,00
Zysk (strata) netto 107,00 172,00 104,00 29,00 162,00
Aktywa razem 18 906,00 23 890,00 24 453,00 24 975,00 24 479,00
Kapitał własny 7 395,00 7 605,00 7 709,00 8 003,00 8 207,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 194,84 30 194,84 30 194,84 31 782,04 31 782,04
Wartość księgowa na jedną akcję 0,25 0,25 0,26 0,25 0,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 11 922,00 19 604,00 27 263,00 38 326,00 45 649,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 193,00 336,00 343,00 1 516,00 1 045,00
Zysk (strata) brutto 134,00 180,00 89,00 1 033,00 650,00
Zysk (strata) netto 29,00 100,00 89,00 752,00 517,00
Aktywa razem 9 474,00 13 520,00 14 381,00 17 815,00 24 975,00
Kapitał własny 4 557,00 6 367,00 6 456,00 7 137,00 8 003,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 232,90 30 194,84 30 194,84 30 194,84 31 782,04
Wartość księgowa na jedną akcję 0,23 0,21 0,21 0,24 0,25
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02