STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSP (MOSTALPLC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 29 291,00 39 109,00 27 726,00 22 317,00 31 439,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 496,00 3 578,00 2 260,00 697,00 1 607,00
Zysk (strata) brutto 2 438,00 3 268,00 2 084,00 598,00 1 449,00
Zysk (strata) netto 2 174,00 2 924,00 1 993,00 685,00 1 886,00
Aktywa razem 85 278,00 90 757,00 73 149,00 69 518,00 73 395,00
Kapitał własny 12 350,00 15 274,00 17 267,00 17 952,00 19 838,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,18 7,64 8,63 8,98 9,92
Zysk (strata) na jedną akcję 1,09 1,46 1,00 0,34 0,94
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'01 IIQ'01 IIIQ'01 IVQ'01 IQ'02
Przychody netto ze sprzedaży 26 550,00 20 876,00 21 020,00 30 163,00 21 704,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 864,00 622,00 928,00 -326,00 -744,00
Zysk (strata) brutto 1 973,00 1 873,00 2 362,00 1 189,00 419,00
Zysk (strata) netto 1 308,00 1 117,00 1 851,00 1 407,00 284,00
Aktywa razem 72 289,00 72 704,00 75 335,00 76 862,00 74 797,00
Kapitał własny 56 305,00 57 423,00 59 274,00 60 681,00 60 965,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 28,15 28,71 29,64 30,34 30,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,65 0,56 0,93 0,70 0,14
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 120 036,00 94 804,00 109 703,00 104 064,00 100 634,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 050,00 295,00 -4 812,00 -8 838,00 -4 599,00
Zysk (strata) brutto 3 233,00 609,00 -4 975,00 -9 219,00 -5 221,00
Zysk (strata) netto 3 039,00 460,00 -4 975,00 -9 997,00 -6 668,00
Aktywa razem 69 134,00 61 738,00 77 437,00 60 310,00 90 757,00
Kapitał własny 39 234,00 36 914,00 31 939,00 21 942,00 15 274,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 19,62 18,46 15,97 10,97 7,64
Zysk (strata) na jedną akcję 1,52 0,23 -2,49 -5,00 -3,33
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 1999 2000 2001
Przychody netto ze sprzedaży - - 137 021,00 112 736,00 98 609,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 6 879,00 2 043,00 2 078,00
Zysk (strata) brutto - - 10 318,00 6 790,00 7 397,00
Zysk (strata) netto - - 7 155,00 4 547,00 5 684,00
Aktywa razem - - 66 356,00 77 600,00 76 862,00
Kapitał własny - - 50 450,00 54 997,00 60 681,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 25,23 27,50 30,34
Zysk (strata) na jedną akcję - - 3,58 2,27 2,84
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
08.03.2017 2018 DM BDM S.A. 137 500 2 500 -
08.03.2017 2019 DM BDM S.A. 158 200 5 700 -
08.03.2017 2017 DM BDM S.A. 119 600 500 -
06.03.2017 2016 DM BDM S.A. 109 700 -5 000 -
06.03.2017 2015 DM BDM S.A. 94 800 500 -
06.03.2017 2014 DM BDM S.A. 120 000 3 000 -
06.11.2007 2007 DM BDM S.A. 127 400 11 400 -
06.11.2007 2008 Beskidzki Dom Maklerski 171 600 16 600 -
06.11.2007 2009 Beskidzki Dom Maklerski 225 100 22 900 -
15.05.2007 2007 CDM Pekao S.A. 303 500 17 400 -