STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EMM (EMMERSON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 044,00 2 079,00 1 578,00 1 678,00 1 112,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -173,00 -217,00 -313,00 -258,00 -203,00
Zysk (strata) brutto -265,00 -224,00 -273,00 -294,00 -244,00
Zysk (strata) netto -265,00 -288,00 -295,00 -97,00 -244,00
Aktywa razem 6 416,00 6 493,00 6 653,00 6 074,00 6 012,00
Kapitał własny 2 696,00 2 408,00 2 113,00 2 016,00 1 786,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18
Wartość księgowa na jedną akcję 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 -0,01 -0,00 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 351,00 2 504,00 1 938,00 1 974,00 1 378,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -181,00 -196,00 -313,00 -270,00 -214,00
Zysk (strata) brutto -278,00 -217,00 -251,00 -276,00 -242,00
Zysk (strata) netto -285,00 -295,00 -284,00 -84,00 -243,00
Aktywa razem 6 824,00 6 936,00 7 021,00 6 454,00 6 413,00
Kapitał własny 2 676,00 2 381,00 2 097,00 2 013,00 1 790,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18
Wartość księgowa na jedną akcję 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,01 -0,01 -0,00 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 11 375,00 10 637,00 10 722,00 10 688,00 7 379,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -319,00 -126,00 24,00 105,00 -961,00
Zysk (strata) brutto -906,00 -663,00 -9 319,00 56,00 -1 056,00
Zysk (strata) netto -660,00 -710,00 -9 323,00 114,00 -946,00
Aktywa razem 16 984,00 16 352,00 7 138,00 7 122,00 6 074,00
Kapitał własny 12 880,00 12 170,00 2 848,00 2 962,00 2 016,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18
Wartość księgowa na jedną akcję 0,43 0,40 0,09 0,10 0,07
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 -0,02 -0,31 0,00 -0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 19 449,00 13 426,00 13 276,00 12 702,00 8 767,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 78,00 18,00 76,00 166,00 -959,00
Zysk (strata) brutto -358,00 -559,00 -9 297,00 104,00 -1 022,00
Zysk (strata) netto -322,00 -717,00 -9 364,00 110,00 -949,00
Aktywa razem 17 549,00 16 890,00 7 777,00 7 591,00 6 454,00
Kapitał własny 13 098,00 12 163,00 2 799,00 2 958,00 2 013,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18
Wartość księgowa na jedną akcję 0,43 0,40 0,09 0,10 0,07
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,02 -0,31 0,00 -0,03