STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EMM (EMMERSON)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 009,00 2 451,00 2 795,00 2 044,00 2 079,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 260,00 -90,00 -29,00 -173,00 -217,00
Zysk (strata) brutto 298,00 -100,00 -47,00 -265,00 -224,00
Zysk (strata) netto 261,00 -111,00 64,00 -265,00 -288,00
Aktywa razem 6 805,00 6 595,00 7 122,00 6 416,00 6 493,00
Kapitał własny 3 018,00 2 907,00 2 962,00 2 696,00 2 408,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18
Wartość księgowa na jedną akcję 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,00 0,00 -0,01 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 617,00 2 857,00 3 159,00 2 351,00 2 504,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 282,00 -81,00 -27,00 -181,00 -196,00
Zysk (strata) brutto 481,00 -95,00 -33,00 -214,00 -217,00
Zysk (strata) netto 433,00 -112,00 64,00 -285,00 -295,00
Aktywa razem 7 426,00 7 063,00 7 591,00 6 824,00 6 936,00
Kapitał własny 3 018,00 2 907,00 2 958,00 2 676,00 2 381,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18
Wartość księgowa na jedną akcję 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,00 0,00 -0,01 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 10 342,00 11 375,00 10 637,00 10 722,00 10 688,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -870,00 -319,00 -126,00 24,00 105,00
Zysk (strata) brutto -1 992,00 -906,00 -663,00 -9 319,00 48,00
Zysk (strata) netto -1 898,00 -660,00 -710,00 -9 323,00 106,00
Aktywa razem 18 038,00 16 984,00 16 352,00 7 138,00 7 122,00
Kapitał własny 13 540,00 12 880,00 12 170,00 2 848,00 2 962,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18
Wartość księgowa na jedną akcję 0,45 0,43 0,40 0,09 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,02 -0,02 -0,31 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 22 789,00 19 449,00 13 426,00 13 276,00 12 702,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -241,00 78,00 18,00 76,00 166,00
Zysk (strata) brutto -1 596,00 -358,00 -559,00 -9 297,00 104,00
Zysk (strata) netto -1 759,00 -322,00 -717,00 -9 364,00 110,00
Aktywa razem 20 727,00 17 549,00 16 890,00 7 777,00 7 591,00
Kapitał własny 13 420,00 13 098,00 12 163,00 2 799,00 2 958,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18 30 145,18
Wartość księgowa na jedną akcję 0,45 0,43 0,40 0,09 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,01 -0,02 -0,31 0,00