STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FRO (FERRO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 66 137,00 61 134,00 73 206,00 69 995,00 76 621,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 984,00 2 758,00 6 162,00 1 683,00 6 683,00
Zysk (strata) brutto 5 183,00 2 077,00 34 875,00 339,00 6 931,00
Zysk (strata) netto 4 138,00 1 611,00 34 045,00 -2 849,00 5 532,00
Aktywa razem 250 001,00 251 670,00 286 862,00 254 915,00 260 689,00
Kapitał własny 134 270,00 112 089,00 146 134,00 143 286,00 148 817,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66
Wartość księgowa na jedną akcję 6,32 5,28 6,88 6,75 7,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,08 1,60 -0,13 0,26
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 109 439,00 105 820,00 122 085,00 113 913,00 124 754,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 498,00 12 667,00 19 816,00 10 621,00 20 030,00
Zysk (strata) brutto 16 094,00 11 724,00 17 736,00 8 463,00 20 208,00
Zysk (strata) netto 13 004,00 9 521,00 14 539,00 2 936,00 16 523,00
Aktywa razem 418 383,00 421 804,00 456 277,00 411 649,00 477 657,00
Kapitał własny 246 348,00 232 713,00 249 637,00 250 313,00 265 479,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66
Wartość księgowa na jedną akcję 11,60 10,96 11,75 11,78 12,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,61 0,45 0,68 0,14 0,78
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 179 423,00 195 525,00 218 134,00 243 316,00 270 471,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 434,00 9 999,00 13 890,00 14 574,00 16 588,00
Zysk (strata) brutto 15 678,00 7 020,00 20 941,00 23 748,00 42 473,00
Zysk (strata) netto 16 004,00 4 950,00 -2 490,00 21 366,00 36 946,00
Aktywa razem 222 103,00 216 877,00 229 043,00 237 012,00 254 915,00
Kapitał własny 154 212,00 143 230,00 115 249,00 128 992,00 143 286,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66
Wartość księgowa na jedną akcję 7,26 6,74 5,43 6,07 6,75
Zysk (strata) na jedną akcję 0,75 0,23 -0,12 1,01 1,74
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 292 100,00 332 490,00 364 679,00 405 571,00 451 257,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 017,00 41 121,00 47 748,00 53 558,00 60 602,00
Zysk (strata) brutto 26 382,00 36 470,00 40 531,00 46 822,00 54 016,00
Zysk (strata) netto 22 300,00 29 087,00 11 063,00 37 709,00 39 999,00
Aktywa razem 321 024,00 341 581,00 365 181,00 390 875,00 411 649,00
Kapitał własny 194 043,00 213 669,00 198 312,00 233 197,00 250 313,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66
Wartość księgowa na jedną akcję 9,14 10,06 9,34 10,98 11,78
Zysk (strata) na jedną akcję 1,05 1,37 0,52 1,78 1,88