STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FRO (FERRO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 61 662,00 54 869,00 64 789,00 61 996,00 66 137,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 426,00 2 561,00 4 892,00 695,00 5 984,00
Zysk (strata) brutto 7 312,00 13 242,00 3 833,00 -640,00 5 183,00
Zysk (strata) netto 5 826,00 13 224,00 3 002,00 -686,00 4 138,00
Aktywa razem 256 560,00 260 402,00 252 927,00 237 012,00 250 001,00
Kapitał własny 120 887,00 126 676,00 129 678,00 128 992,00 134 270,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66
Wartość księgowa na jedną akcję 5,69 5,96 6,11 6,07 6,32
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 0,62 0,14 -0,03 0,20
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 99 278,00 95 285,00 107 485,00 103 523,00 109 439,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 529,00 12 801,00 16 281,00 8 947,00 17 498,00
Zysk (strata) brutto 16 496,00 8 883,00 14 573,00 6 870,00 16 094,00
Zysk (strata) netto 13 372,00 7 106,00 11 858,00 5 374,00 13 004,00
Aktywa razem 406 769,00 416 922,00 427 514,00 390 875,00 418 383,00
Kapitał własny 214 562,00 217 130,00 226 698,00 233 197,00 246 348,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66
Wartość księgowa na jedną akcję 10,10 10,22 10,67 10,98 11,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,63 0,34 0,56 0,25 0,61
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 166 954,00 179 423,00 195 525,00 218 134,00 243 316,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 965,00 7 434,00 9 999,00 13 890,00 14 574,00
Zysk (strata) brutto 21 403,00 15 678,00 7 020,00 20 941,00 23 748,00
Zysk (strata) netto 22 499,00 16 004,00 4 950,00 -2 490,00 21 366,00
Aktywa razem 231 876,00 222 103,00 216 877,00 229 043,00 237 012,00
Kapitał własny 159 469,00 154 212,00 143 230,00 115 249,00 128 992,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66
Wartość księgowa na jedną akcję 7,51 7,26 6,74 5,43 6,07
Zysk (strata) na jedną akcję 1,06 0,75 0,23 -0,12 1,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 270 745,00 292 100,00 332 490,00 364 679,00 405 571,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 398,00 33 017,00 41 121,00 47 748,00 53 558,00
Zysk (strata) brutto 27 313,00 26 382,00 36 470,00 40 531,00 46 822,00
Zysk (strata) netto 23 998,00 22 300,00 29 087,00 11 063,00 37 709,00
Aktywa razem 320 716,00 321 024,00 341 581,00 365 181,00 390 875,00
Kapitał własny 189 069,00 194 043,00 213 669,00 198 312,00 233 197,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66 21 242,66
Wartość księgowa na jedną akcję 8,90 9,14 10,06 9,34 10,98
Zysk (strata) na jedną akcję 1,13 1,05 1,37 0,52 1,78