STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SCS (STEMCELLS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 93,00 256,00 200,00 75,00 19,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -226,00 -46,00 -126,00 -229,00 -74,00
Zysk (strata) brutto -226,00 -46,00 -140,00 -237,00 -91,00
Zysk (strata) netto -226,00 -46,00 -140,00 -237,00 -91,00
Aktywa razem 18 678,00 18 282,00 17 839,00 17 239,00 17 217,00
Kapitał własny 9 980,00 9 906,00 9 767,00 9 483,00 9 393,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 41 336,50 41 336,50 41 336,50 41 336,50 41 336,50
Wartość księgowa na jedną akcję 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,00 -0,00 -0,01 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 892,00 1 031,00 707,00 549,00 553,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 809,00 125,00 43,00 -465,00 -701,00
Zysk (strata) brutto 795,00 124,00 32,00 -522,00 -723,00
Zysk (strata) netto 746,00 124,00 32,00 -522,00 -723,00
Aktywa razem 21 157,00 21 066,00 21 251,00 19 160,00 17 239,00
Kapitał własny 4 917,00 5 041,00 5 073,00 10 207,00 9 483,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 936,50 12 936,50 12 936,50 41 336,50 41 336,50
Wartość księgowa na jedną akcję 0,38 0,39 0,39 0,25 0,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,01 0,00 -0,01 -0,02