STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NTS (NOTORIA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 709,00 656,00 675,00 702,00 762,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -48,00 109,00 63,00 35,00 111,00
Zysk (strata) brutto -48,00 109,00 64,00 36,00 112,00
Zysk (strata) netto -35,00 109,00 64,00 36,00 92,00
Aktywa razem 1 859,00 1 994,00 2 064,00 2 213,00 2 286,00
Kapitał własny 1 286,00 1 395,00 1 459,00 1 509,00 1 601,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 163,75
Wartość księgowa na jedną akcję 1,12 1,21 1,27 1,31 1,38
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,10 0,06 0,03 0,08
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'15 IIIQ'15 IVQ'15 IQ'16 IIQ'16
Przychody netto ze sprzedaży 439,00 483,00 619,00 500,00 564,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19,00 31,00 45,00 4,00 22,00
Zysk (strata) brutto 18,00 31,00 44,00 3,00 22,00
Zysk (strata) netto 18,00 31,00 36,00 3,00 22,00
Aktywa razem 1 427,00 1 823,00 945,00 1 183,00 1 148,00
Kapitał własny 881,00 1 388,00 404,00 702,00 720,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 050,00 1 050,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,84 1,32 0,35 0,61 0,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,03 0,03 0,00 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 962,00 2 188,00 2 475,00 2 652,00 2 795,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -453,00 110,00 388,00 167,00 318,00
Zysk (strata) brutto -958,00 83,00 389,00 167,00 321,00
Zysk (strata) netto -953,00 98,00 360,00 181,00 301,00
Aktywa razem 1 140,00 1 210,00 1 512,00 1 859,00 2 286,00
Kapitał własny 683,00 781,00 1 139,00 1 286,00 1 601,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 150,00 1 163,75
Wartość księgowa na jedną akcję 0,59 0,68 0,99 1,12 1,38
Zysk (strata) na jedną akcję -0,83 0,09 0,31 0,16 0,26
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży - 1 767,00 1 693,00 1 786,00 1 987,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - -720,00 -499,00 -337,00 -594,00
Zysk (strata) brutto - -677,00 -625,00 -456,00 -942,00
Zysk (strata) netto - -669,00 -620,00 -429,00 -937,00
Aktywa razem - 2 211,00 1 444,00 1 438,00 945,00
Kapitał własny - 1 731,00 1 111,00 902,00 404,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 150,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 1,73 1,11 0,90 0,35
Zysk (strata) na jedną akcję - -0,67 -0,62 -0,43 -0,82