STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ETX (EUROTAX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 172,00 174,00 178,00 172,00 170,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10,00 -2,00 41,00 2,00 -57,00
Zysk (strata) brutto -9,00 215,00 34,00 1 366,00 -57,00
Zysk (strata) netto -7,00 215,00 31,00 1 365,00 -55,00
Aktywa razem 4 002,00 4 186,00 2 025,00 3 640,00 3 556,00
Kapitał własny 3 928,00 1 943,00 1 974,00 3 339,00 3 284,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,79 0,39 0,40 0,67 0,66
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,04 0,01 0,27 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 143,00 3 595,00 5 755,00 5 941,00 3 009,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10,00 -703,00 1 649,00 1 656,00 -1 634,00
Zysk (strata) brutto -3,00 -709,00 1 542,00 1 633,00 -1 552,00
Zysk (strata) netto 87,00 -637,00 1 232,00 1 393,00 -1 329,00
Aktywa razem 13 074,00 12 339,00 13 025,00 14 280,00 9 940,00
Kapitał własny 3 257,00 394,00 1 652,00 3 011,00 1 499,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,65 0,08 0,33 0,60 0,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,13 0,25 0,28 -0,27
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 372,00 520,00 694,00 693,00 696,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -122,00 -217,00 59,00 305,00 51,00
Zysk (strata) brutto 1 709,00 3 077,00 3 117,00 2 777,00 1 606,00
Zysk (strata) netto 1 723,00 3 108,00 3 106,00 2 754,00 1 604,00
Aktywa razem 3 434,00 3 941,00 4 011,00 4 415,00 3 640,00
Kapitał własny 3 367,00 3 775,00 3 781,00 3 935,00 3 339,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,67 0,76 0,76 0,79 0,67
Zysk (strata) na jedną akcję 0,35 0,62 0,62 0,55 0,32
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 11 928,00 15 147,00 14 006,00 16 715,00 19 221,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 212,00 3 885,00 2 508,00 2 455,00 2 368,00
Zysk (strata) brutto 3 316,00 4 041,00 2 749,00 2 549,00 2 482,00
Zysk (strata) netto 2 869,00 3 461,00 2 302,00 2 184,00 2 025,00
Aktywa razem 9 654,00 14 464,00 12 250,00 13 646,00 14 280,00
Kapitał własny 3 581,00 4 283,00 3 610,00 3 133,00 3 011,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,72 0,86 0,72 0,63 0,60
Zysk (strata) na jedną akcję 0,57 0,69 0,46 0,44 0,41