STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNX (SUNEX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 10 456,00 16 631,00 16 608,00 13 805,00 14 607,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 331,00 1 306,00 1 256,00 -273,00 1 214,00
Zysk (strata) brutto 139,00 773,00 1 388,00 -496,00 1 060,00
Zysk (strata) netto 235,00 567,00 1 283,00 -567,00 834,00
Aktywa razem 47 436,00 48 883,00 50 129,00 46 986,00 53 675,00
Kapitał własny 22 088,00 22 581,00 23 864,00 23 150,00 23 983,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 058,31 4 058,31 4 058,31 4 058,31 4 058,31
Wartość księgowa na jedną akcję 5,44 5,56 5,88 5,70 5,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,14 0,32 -0,14 0,21
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13 IQ'14 IIQ'14
Przychody netto ze sprzedaży 9 025,00 9 928,00 6 649,00 6 061,00 10 609,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 891,00 1 089,00 292,00 -156,00 1 335,00
Zysk (strata) brutto 684,00 897,00 285,00 -314,00 1 232,00
Zysk (strata) netto 635,00 673,00 150,00 -351,00 1 196,00
Aktywa razem 38 503,00 40 455,00 41 032,00 41 032,00 40 756,00
Kapitał własny 18 468,00 19 104,00 19 443,00 18 903,00 20 288,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 058,31 4 058,31 4 058,31 4 058,31 4 058,31
Wartość księgowa na jedną akcję 4,55 4,71 4,79 4,66 5,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,17 0,04 -0,09 0,30
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 29 320,00 29 823,00 27 672,00 38 827,00 57 500,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 535,00 382,00 625,00 1 028,00 2 620,00
Zysk (strata) brutto 1 048,00 217,00 90,00 991,00 1 804,00
Zysk (strata) netto 841,00 96,00 156,00 712,00 1 518,00
Aktywa razem 37 681,00 38 570,00 38 612,00 41 870,00 46 986,00
Kapitał własny 21 700,00 21 796,00 21 952,00 21 853,00 23 150,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 058,31 4 058,31 4 058,31 4 058,31 4 058,31
Wartość księgowa na jedną akcję 5,35 5,37 5,41 5,39 5,70
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,02 0,04 0,18 0,37
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży - - 31 713,00 32 689,00 31 417,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 0,00 961,00 1 819,00
Zysk (strata) brutto - - -617,00 624,00 1 211,00
Zysk (strata) netto - - -747,00 680,00 974,00
Aktywa razem - - 33 952,00 35 513,00 41 032,00
Kapitał własny - - 18 392,00 18 469,00 19 443,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 4 058,31 4 058,31 4 058,31
Wartość księgowa na jedną akcję - - 4,53 4,55 4,79
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,18 0,17 0,24