STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNX (SUNEX)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 14 607,00 17 799,00 16 713,00 13 091,00 19 966,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 214,00 1 636,00 1 615,00 261,00 1 586,00
Zysk (strata) brutto 1 060,00 1 631,00 1 158,00 595,00 295,00
Zysk (strata) netto 834,00 1 290,00 964,00 387,00 220,00
Aktywa razem 53 675,00 60 603,00 61 628,00 62 443,00 67 742,00
Kapitał własny 23 983,00 24 908,00 25 871,00 26 261,00 26 465,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 058,31 4 058,31 4 058,31 4 058,31 4 058,31
Wartość księgowa na jedną akcję 5,91 6,14 6,38 6,47 6,52
Zysk (strata) na jedną akcję 0,21 0,32 0,24 0,10 0,05
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'13 IIIQ'13 IVQ'13 IQ'14 IIQ'14
Przychody netto ze sprzedaży 9 025,00 9 928,00 6 649,00 6 061,00 10 609,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 891,00 1 089,00 292,00 -156,00 1 335,00
Zysk (strata) brutto 684,00 897,00 285,00 -314,00 1 232,00
Zysk (strata) netto 635,00 673,00 150,00 -351,00 1 196,00
Aktywa razem 38 503,00 40 455,00 41 032,00 41 032,00 40 756,00
Kapitał własny 18 468,00 19 104,00 19 443,00 18 903,00 20 288,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 058,31 4 058,31 4 058,31 4 058,31 4 058,31
Wartość księgowa na jedną akcję 4,55 4,71 4,79 4,66 5,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,17 0,04 -0,09 0,30
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 29 823,00 27 672,00 38 827,00 57 501,00 62 210,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 382,00 625,00 1 028,00 2 620,00 4 725,00
Zysk (strata) brutto 217,00 90,00 991,00 1 805,00 4 444,00
Zysk (strata) netto 96,00 156,00 712,00 1 518,00 3 475,00
Aktywa razem 38 570,00 38 612,00 41 870,00 46 986,00 62 443,00
Kapitał własny 21 796,00 21 952,00 21 853,00 23 149,00 26 261,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 058,31 4 058,31 4 058,31 4 058,31 4 058,31
Wartość księgowa na jedną akcję 5,37 5,41 5,39 5,70 6,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,04 0,18 0,37 0,86
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012 2013
Przychody netto ze sprzedaży - - 31 713,00 32 689,00 31 417,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 0,00 961,00 1 819,00
Zysk (strata) brutto - - -617,00 624,00 1 211,00
Zysk (strata) netto - - -747,00 680,00 974,00
Aktywa razem - - 33 952,00 35 513,00 41 032,00
Kapitał własny - - 18 392,00 18 469,00 19 443,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 4 058,31 4 058,31 4 058,31
Wartość księgowa na jedną akcję - - 4,53 4,55 4,79
Zysk (strata) na jedną akcję - - -0,18 0,17 0,24