STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ASR (ASTRO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 884,00 842,00 417,00 1 244,00 1 439,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 77,00 162,00 -167,00 437,00 346,00
Zysk (strata) brutto -93,00 71,00 -269,00 282,00 232,00
Zysk (strata) netto -93,00 56,00 -269,00 282,00 232,00
Aktywa razem 14 883,00 17 746,00 14 609,00 15 051,00 15 136,00
Kapitał własny 8 483,00 8 541,00 8 272,00 8 554,00 8 720,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 37 110,59 37 110,59 37 110,59 37 110,59 37 110,59
Wartość księgowa na jedną akcję 0,23 0,23 0,22 0,23 0,24
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,00 -0,01 0,01 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 3 187,00 3 167,00 2 739,00 3 178,00 3 388,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 670,00 507,00 -2 262,00 71,00 512,00
Zysk (strata) brutto 348,00 268,00 -2 654,00 -293,00 -7,00
Zysk (strata) netto 408,00 262,00 -2 654,00 -320,00 -22,00
Aktywa razem 14 032,00 14 443,00 14 540,00 14 282,00 15 051,00
Kapitał własny 10 289,00 10 551,00 7 896,00 7 576,00 8 554,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 22 812,22 27 112,22 27 112,22 27 112,22 37 110,59
Wartość księgowa na jedną akcję 0,45 0,39 0,29 0,28 0,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,01 -0,10 -0,01 -0,00