STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ASA (APIS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 819,00 2 239,00 2 248,00 801,00 4 646,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 65,00 -4,00 203,00 -82,00 45,00
Zysk (strata) brutto 64,00 -32,00 208,00 -82,00 41,00
Zysk (strata) netto 64,00 -32,00 208,00 -82,00 41,00
Aktywa razem 11 971,00 11 444,00 10 989,00 11 290,00 15 165,00
Kapitał własny 7 236,00 7 204,00 7 357,00 7 329,00 7 315,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 195 845,00 195 845,00 195 845,00 195 845,00 195 845,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'11 IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12
Przychody netto ze sprzedaży 228,00 -72,00 0,00 4,00 1 371,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto -6,00 -110,00 -28,00 -1 431,00 -13,00
Zysk (strata) netto 123,00 -110,00 -28,00 -1 431,00 217,00
Aktywa razem 2 026,00 2 060,00 2 263,00 8 954,00 10 945,00
Kapitał własny 1 715,00 1 576,00 1 548,00 8 880,00 9 097,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 14 195,00 25 845,00 31 845,00 195 845,00 195 845,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,12 0,06 0,05 0,05 0,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 -0,00 -0,00 -0,01 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 559,00 4 984,00 8 401,00 10 064,00 10 573,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 573,00 -265,00 1 660,00 83,00 186,00
Zysk (strata) brutto -1 600,00 -279,00 1 623,00 -118,00 161,00
Zysk (strata) netto -1 600,00 -155,00 1 248,00 -130,00 119,00
Aktywa razem 9 221,00 9 573,00 11 408,00 10 760,00 10 989,00
Kapitał własny 6 489,00 6 334,00 7 582,00 7 237,00 7 357,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 195 845,00 195 845,00 195 845,00 195 845,00 195 845,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,00 0,01 -0,00 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2010 2011 2012
Przychody netto ze sprzedaży - - 1 172,00 232,00 1 303,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto - - 8,00 -115,00 -1 444,00
Zysk (strata) netto - - 8,00 -142,00 -1 214,00
Aktywa razem - - 2 253,00 2 026,00 10 945,00
Kapitał własny - - 1 381,00 1 715,00 9 097,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - 14 195,00 14 195,00 195 845,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - 0,10 0,12 0,05
Zysk (strata) na jedną akcję - - 0,00 -0,01 -0,01