STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PXM (POLIMEXMS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 113 747,00 130 887,00 228 183,00 52 041,00 45 416,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 442,00 16 017,00 15 982,00 23 671,00 1 620,00
Zysk (strata) brutto -13 584,00 39 254,00 23 353,00 40 396,00 16 965,00
Zysk (strata) netto -11 605,00 39 233,00 30 460,00 35 575,00 16 790,00
Aktywa razem 1 216 836,00 1 250 558,00 1 234 267,00 1 151 083,00 1 217 670,00
Kapitał własny 555 606,00 594 737,00 625 197,00 660 877,00 677 667,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 236 618,80 236 618,80 236 618,80 236 618,80 236 618,80
Wartość księgowa na jedną akcję 2,35 2,51 2,64 2,79 2,86
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 0,17 0,13 0,15 0,07
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 352 897,00 397 395,00 482 435,00 356 703,00 351 352,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 511,00 7 575,00 20 428,00 43 927,00 7 018,00
Zysk (strata) brutto -18 038,00 526,00 16 184,00 55 089,00 9 093,00
Zysk (strata) netto -17 941,00 5 810,00 12 705,00 50 170,00 9 780,00
Aktywa razem 1 745 269,00 1 738 617,00 1 808 678,00 1 756 310,00 1 811 570,00
Kapitał własny 659 886,00 665 556,00 681 139,00 732 096,00 740 015,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 236 618,80 236 618,80 236 618,80 236 618,80 236 618,80
Wartość księgowa na jedną akcję 2,79 2,81 2,88 3,09 3,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 0,03 0,05 0,21 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 300 269,00 1 939 133,00 1 341 765,00 515 205,00 524 858,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 42 079,00 -103 999,00 65 332,00 54 982,00 58 112,00
Zysk (strata) brutto 13 466,00 -3 789,00 112 596,00 23 926,00 89 419,00
Zysk (strata) netto 2 948,00 1 018,00 82 558,00 22 102,00 93 663,00
Aktywa razem 2 030 826,00 1 487 254,00 1 672 863,00 1 324 214,00 1 151 083,00
Kapitał własny 162 928,00 164 183,00 549 695,00 567 211,00 660 877,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 86 618,80 86 618,80 236 618,80 236 618,80 236 618,80
Wartość księgowa na jedną akcję 1,88 1,90 2,32 2,40 2,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,01 0,35 0,09 0,40
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 548 575,00 2 668 221,00 2 421 078,00 1 636 869,00 1 589 430,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 119 351,00 -27 942,00 -74 170,00 35 464,00 60 419,00
Zysk (strata) brutto 89 550,00 -48 351,00 -107 218,00 15 236,00 53 761,00
Zysk (strata) netto 69 636,00 -61 387,00 -137 406,00 16 168,00 50 744,00
Aktywa razem 2 727 789,00 2 497 637,00 2 401 918,00 1 870 863,00 1 756 310,00
Kapitał własny 541 512,00 482 176,00 664 203,00 677 319,00 732 096,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 86 618,80 86 618,80 236 618,80 236 618,80 236 618,80
Wartość księgowa na jedną akcję 6,25 5,57 2,81 2,86 3,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,80 -0,71 -0,58 0,07 0,21
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
27.02.2012 2013 Beskidzki Dom Maklerski 5 042 900 81 700 -
27.02.2012 2012 Beskidzki Dom Maklerski 5 008 200 52 900 -
18.11.2011 2013 DM BDM S.A. 4 596 200 71 600 -
18.11.2011 2011 DM BDM S.A. 4 781 300 55 600 -
18.11.2011 2012 DM BDM S.A. 4 773 900 48 300 -
30.03.2011 2010 Beskidzki Dom Maklerski 4 164 800 112 700 -
30.03.2011 2011 Beskidzki Dom Maklerski 4 556 900 138 400 -
30.03.2011 2012 Beskidzki Dom Maklerski 4 742 000 168 200 -
10.07.2009 2010 DM IDM SA 5 117 400 140 000 -
10.07.2009 2009 DM IDM SA 5 180 100 137 700 -