STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PXM (POLIMEXMS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 134 095,00 121 276,00 164 232,00 113 747,00 130 887,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -18 047,00 9 985,00 63 400,00 2 442,00 16 017,00
Zysk (strata) brutto -22 952,00 -6 880,00 43 829,00 -13 584,00 39 254,00
Zysk (strata) netto -8 908,00 -1 005,00 23 500,00 -11 605,00 39 233,00
Aktywa razem 1 580 219,00 1 402 756,00 1 324 214,00 1 216 836,00 1 250 558,00
Kapitał własny 544 732,00 543 728,00 567 211,00 555 606,00 594 737,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 236 618,80 236 618,80 236 618,80 236 618,80 236 618,80
Wartość księgowa na jedną akcję 2,30 2,30 2,40 2,35 2,51
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 -0,00 0,10 -0,05 0,17
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 462 082,00 387 380,00 439 138,00 352 897,00 397 395,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -12 086,00 496,00 42 213,00 -11 511,00 7 575,00
Zysk (strata) brutto -15 794,00 -7 825,00 40 489,00 -18 038,00 526,00
Zysk (strata) netto -19 879,00 11 144,00 25 955,00 -17 941,00 5 810,00
Aktywa razem 2 213 472,00 2 031 225,00 1 870 863,00 1 745 269,00 1 738 617,00
Kapitał własny 642 979,00 651 885,00 677 319,00 659 886,00 665 556,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 236 618,80 236 618,80 236 618,80 236 618,80 236 618,80
Wartość księgowa na jedną akcję 2,72 2,76 2,86 2,79 2,81
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 0,05 0,11 -0,08 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 702 959,00 2 300 269,00 1 939 133,00 1 341 765,00 515 205,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -416 046,00 42 079,00 -103 999,00 65 332,00 54 982,00
Zysk (strata) brutto -135 508,00 13 466,00 -3 789,00 112 596,00 23 926,00
Zysk (strata) netto -116 008,00 2 948,00 1 018,00 82 558,00 22 102,00
Aktywa razem 2 254 177,00 2 030 826,00 1 487 254,00 1 672 863,00 1 324 214,00
Kapitał własny 117 193,00 162 928,00 164 183,00 549 695,00 567 211,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 86 618,80 86 618,80 86 618,80 236 618,80 236 618,80
Wartość księgowa na jedną akcję 1,35 1,88 1,90 2,32 2,40
Zysk (strata) na jedną akcję -1,34 0,03 0,01 0,35 0,09
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 102 197,00 2 548 575,00 2 668 221,00 2 421 078,00 1 636 869,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -395 752,00 119 351,00 -27 942,00 -74 170,00 35 464,00
Zysk (strata) brutto -178 668,00 89 550,00 -48 351,00 -107 218,00 15 236,00
Zysk (strata) netto -153 226,00 69 636,00 -61 387,00 -137 406,00 16 168,00
Aktywa razem 2 691 597,00 2 727 789,00 2 497 637,00 2 401 918,00 1 870 863,00
Kapitał własny 431 558,00 541 512,00 482 176,00 664 203,00 677 319,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 86 618,80 86 618,80 86 618,80 236 618,80 236 618,80
Wartość księgowa na jedną akcję 4,98 6,25 5,57 2,81 2,86
Zysk (strata) na jedną akcję -1,77 0,80 -0,71 -0,58 0,07
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
27.02.2012 2013 Beskidzki Dom Maklerski 5 042 900 81 700 -
27.02.2012 2012 Beskidzki Dom Maklerski 5 008 200 52 900 -
18.11.2011 2013 DM BDM S.A. 4 596 200 71 600 -
18.11.2011 2011 DM BDM S.A. 4 781 300 55 600 -
18.11.2011 2012 DM BDM S.A. 4 773 900 48 300 -
30.03.2011 2010 Beskidzki Dom Maklerski 4 164 800 112 700 -
30.03.2011 2011 Beskidzki Dom Maklerski 4 556 900 138 400 -
30.03.2011 2012 Beskidzki Dom Maklerski 4 742 000 168 200 -
10.07.2009 2010 DM IDM SA 5 117 400 140 000 -
10.07.2009 2009 DM IDM SA 5 180 100 137 700 -