STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MAB (MABION)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 804,00 -15 932,00 -14 509,00 -17 743,00 -14 404,00
Zysk (strata) brutto -11 104,00 -16 584,00 -14 985,00 -16 711,00 -16 733,00
Zysk (strata) netto -11 104,00 -16 584,00 -14 985,00 -16 711,00 -16 733,00
Aktywa razem 154 261,00 144 717,00 128 291,00 117 954,00 107 595,00
Kapitał własny 58 009,00 42 139,00 27 129,00 10 430,00 -6 289,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 720,77 13 720,77 13 720,77 13 720,77 13 720,77
Wartość księgowa na jedną akcję 4,23 3,07 1,98 0,76 -0,46
Zysk (strata) na jedną akcję -0,81 -1,21 -1,09 -1,22 -1,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 830,00 2 733,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 569,00 -42 098,00 -55 531,00 -62 376,00 -64 625,00
Zysk (strata) brutto -4 454,00 -42 541,00 -55 826,00 -57 887,00 -68 870,00
Zysk (strata) netto -4 462,00 -42 541,00 -55 826,00 -57 887,00 -68 870,00
Aktywa razem 148 116,00 84 049,00 91 247,00 82 445,00 144 717,00
Kapitał własny 99 784,00 45 455,00 3 729,00 -54 158,00 42 139,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 800,00 11 160,00 11 800,00 11 800,00 13 720,77
Wartość księgowa na jedną akcję 9,24 4,07 0,32 -4,59 3,07
Zysk (strata) na jedną akcję -0,41 -3,81 -4,73 -4,91 -5,02