STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MAB (MABION)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -22 822,00 -11 804,00 -15 932,00 -14 509,00 -17 743,00
Zysk (strata) brutto -26 833,00 -11 104,00 -16 584,00 -14 985,00 -16 711,00
Zysk (strata) netto -26 833,00 -11 104,00 -16 584,00 -14 985,00 -16 711,00
Aktywa razem 171 073,00 154 261,00 144 717,00 128 291,00 117 954,00
Kapitał własny 69 113,00 58 009,00 42 139,00 27 129,00 10 430,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 13 720,77 13 720,77 13 720,77 13 720,77 13 720,77
Wartość księgowa na jedną akcję 5,04 4,23 3,07 1,98 0,76
Zysk (strata) na jedną akcję -1,96 -0,81 -1,21 -1,09 -1,22
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 830,00 2 733,00 0,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 569,00 -42 098,00 -55 531,00 -62 376,00 -64 625,00
Zysk (strata) brutto -4 454,00 -42 541,00 -55 826,00 -57 887,00 -68 870,00
Zysk (strata) netto -4 462,00 -42 541,00 -55 826,00 -57 887,00 -68 870,00
Aktywa razem 148 116,00 84 049,00 91 247,00 82 445,00 144 717,00
Kapitał własny 99 784,00 45 455,00 3 729,00 -54 158,00 42 139,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 10 800,00 11 160,00 11 800,00 11 800,00 13 720,77
Wartość księgowa na jedną akcję 9,24 4,07 0,32 -4,59 3,07
Zysk (strata) na jedną akcję -0,41 -3,81 -4,73 -4,91 -5,02