STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KOR (KORBANK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 465,00 2 608,00 4 060,00 4 072,00 3 765,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 694,00 340,00 1 650,00 874,00 2 048,00
Zysk (strata) brutto 659,00 303,00 1 491,00 791,00 2 120,00
Zysk (strata) netto 634,00 277,00 1 465,00 766,00 2 074,00
Aktywa razem 19 282,00 19 724,00 21 018,00 21 704,00 22 874,00
Kapitał własny 7 385,00 7 662,00 9 127,00 9 227,00 11 301,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 936,62 4 936,62 4 936,62 4 936,62 4 936,62
Wartość księgowa na jedną akcję 1,50 1,55 1,85 1,87 2,29
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,06 0,30 0,16 0,42
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 959,00 4 852,00 6 002,00 7 610,00 7 173,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 888,00 400,00 1 792,00 1 004,00 2 643,00
Zysk (strata) brutto 851,00 336,00 1 610,00 902,00 2 691,00
Zysk (strata) netto 821,00 306,00 1 579,00 850,00 2 607,00
Aktywa razem 21 306,00 20 838,00 22 347,00 23 943,00 26 211,00
Kapitał własny 8 227,00 7 834,00 9 415,00 9 525,00 12 171,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 936,62 4 936,62 4 936,62 4 936,62 4 936,62
Wartość księgowa na jedną akcję 1,67 1,59 1,91 1,93 2,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,06 0,32 0,17 0,53
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 7 648,00 8 055,00 8 195,00 9 806,00 13 204,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 129,00 847,00 745,00 1 222,00 3 337,00
Zysk (strata) brutto 897,00 436,00 380,00 871,00 3 049,00
Zysk (strata) netto 705,00 340,00 278,00 686,00 2 477,00
Aktywa razem 16 768,00 17 053,00 18 860,00 18 929,00 21 704,00
Kapitał własny 5 446,00 5 786,00 6 064,00 6 751,00 9 227,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 936,62 4 936,62 4 936,62 4 936,62 4 936,62
Wartość księgowa na jedną akcję 1,10 1,17 1,23 1,37 1,87
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,07 0,06 0,14 0,50
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 9 001,00 10 026,00 11 642,00 16 113,00 21 158,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 148,00 884,00 828,00 1 302,00 3 852,00
Zysk (strata) brutto 917,00 472,00 432,00 930,00 3 481,00
Zysk (strata) netto 723,00 370,00 319,00 730,00 2 766,00
Aktywa razem 17 030,00 17 445,00 19 519,00 19 909,00 23 943,00
Kapitał własny 5 465,00 5 855,00 6 194,00 6 709,00 9 525,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 936,62 4 936,62 4 936,62 4 936,62 4 936,62
Wartość księgowa na jedną akcję 1,11 1,19 1,26 1,36 1,93
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,08 0,07 0,15 0,56