STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TXN (TAXNET)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 061,00 2 267,00 1 972,00 2 008,00 2 458,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 117,00 34,00 -88,00 -24,00 341,00
Zysk (strata) brutto 105,00 20,00 -105,00 -11,00 326,00
Zysk (strata) netto 79,00 22,00 -132,00 -9,00 253,00
Aktywa razem 6 382,00 6 288,00 6 422,00 6 216,00 6 616,00
Kapitał własny 3 609,00 3 631,00 3 498,00 3 581,00 3 834,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 345,27 2 345,27 2 345,27 2 345,27 2 345,27
Wartość księgowa na jedną akcję 1,54 1,55 1,49 1,53 1,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,01 -0,06 -0,00 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 9 648,00 8 042,00 6 853,00 7 691,00 8 307,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 519,00 -28,00 -709,00 256,00 -80,00
Zysk (strata) brutto 149,00 -104,00 -804,00 179,00 -147,00
Zysk (strata) netto 97,00 -91,00 -726,00 121,00 -133,00
Aktywa razem 8 467,00 7 717,00 6 622,00 6 341,00 6 216,00
Kapitał własny 4 508,00 4 177,00 3 390,00 3 714,00 3 581,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 757,77 3 357,77 2 907,77 2 345,27 2 345,27
Wartość księgowa na jedną akcję 1,20 1,24 1,17 1,58 1,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,03 -0,25 0,05 -0,06