STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TXN (TAXNET)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 921,00 2 061,00 2 267,00 1 972,00 2 008,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14,00 117,00 34,00 -88,00 -24,00
Zysk (strata) brutto -5,00 105,00 20,00 -105,00 -11,00
Zysk (strata) netto 0,00 79,00 22,00 -132,00 -9,00
Aktywa razem 6 384,00 6 382,00 6 288,00 6 422,00 6 232,00
Kapitał własny 3 530,00 3 609,00 3 631,00 3 498,00 3 490,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 345,27 2 345,27 2 345,27 2 345,27 2 345,27
Wartość księgowa na jedną akcję 1,51 1,54 1,55 1,49 1,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,03 0,01 -0,06 -0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 9 648,00 8 042,00 6 853,00 7 691,00 8 307,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 519,00 -28,00 -709,00 287,00 40,00
Zysk (strata) brutto 149,00 -104,00 -804,00 210,00 9,00
Zysk (strata) netto 97,00 -91,00 -726,00 146,00 -40,00
Aktywa razem 8 467,00 7 717,00 6 622,00 6 384,00 6 232,00
Kapitał własny 4 508,00 4 177,00 3 390,00 3 530,00 3 490,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 757,77 3 357,77 2 907,77 2 345,27 2 345,27
Wartość księgowa na jedną akcję 1,20 1,24 1,17 1,51 1,49
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,03 -0,25 0,06 -0,02