STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TXN (TAXNET)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 992,00 1 915,00 1 922,00 2 061,00 2 267,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 78,00 92,00 41,00 117,00 34,00
Zysk (strata) brutto 59,00 75,00 22,00 105,00 20,00
Zysk (strata) netto 36,00 53,00 10,00 79,00 22,00
Aktywa razem 6 461,00 6 471,00 6 384,00 6 382,00 6 288,00
Kapitał własny 3 483,00 3 530,00 3 530,00 3 609,00 3 631,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 907,77 2 345,27 2 345,27 2 345,27 2 345,27
Wartość księgowa na jedną akcję 1,20 1,51 1,51 1,54 1,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,02 0,00 0,03 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 9 593,00 9 648,00 8 042,00 6 853,00 7 691,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 614,00 519,00 -28,00 -709,00 287,00
Zysk (strata) brutto 440,00 149,00 -104,00 -804,00 210,00
Zysk (strata) netto 345,00 97,00 -91,00 -726,00 146,00
Aktywa razem 8 594,00 8 467,00 7 717,00 6 622,00 6 384,00
Kapitał własny 4 412,00 4 508,00 4 177,00 3 390,00 3 530,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 757,77 3 757,77 3 357,77 2 907,77 2 345,27
Wartość księgowa na jedną akcję 1,17 1,20 1,24 1,17 1,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,03 -0,03 -0,25 0,06