STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VTI (VENTUREIN)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 759,00 759,00 -1 295,00 -103,00 635,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3,00 -1 141,00 -3 168,00 -7 800,00 375,00
Zysk (strata) brutto 121,00 -1 082,00 -3 051,00 -7 686,00 445,00
Zysk (strata) netto 89,00 -1 238,00 -2 232,00 -7 462,00 424,00
Aktywa razem 52 385,00 51 279,00 47 843,00 40 365,00 40 810,00
Kapitał własny 51 244,00 50 005,00 47 774,00 40 311,00 40 735,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 29 840,00 29 840,00 29 840,00 29 840,00 29 840,00
Wartość księgowa na jedną akcję 1,72 1,68 1,60 1,35 1,37
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,04 -0,08 -0,25 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'12 IVQ'12 IQ'13 IQ'16 IIQ'16
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 41,00 64,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 -60,00 -165,00
Zysk (strata) brutto 14,00 -139,00 345,00 -115,00 -65,00
Zysk (strata) netto 14,00 -139,00 345,00 -114,00 -60,00
Aktywa razem 3 748,00 4 293,00 4 574,00 15 884,00 25 152,00
Kapitał własny 3 306,00 3 682,00 4 027,00 8 598,00 4 920,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 840,00 6 840,00 6 840,00 7 840,00 7 840,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,48 0,54 0,59 1,10 0,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,02 0,05 -0,02 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 4 099,00 4 173,00 7 367,00 2 462,00 120,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 506,00 1 239,00 1 769,00 -1 647,00 -12 112,00
Zysk (strata) brutto 2 492,00 1 191,00 1 873,00 -1 201,00 -11 699,00
Zysk (strata) netto 1 910,00 1 092,00 1 452,00 28,00 -10 843,00
Aktywa razem 10 198,00 21 815,00 53 628,00 52 246,00 40 365,00
Kapitał własny 7 124,00 20 196,00 51 127,00 51 154,00 40 311,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 7 840,00 14 840,00 29 840,00 29 840,00 29 840,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,91 1,36 1,71 1,71 1,35
Zysk (strata) na jedną akcję 0,24 0,07 0,05 0,00 -0,36
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2011 2012
Przychody netto ze sprzedaży - - - 243,00 92,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - - - 0,00 0,00
Zysk (strata) brutto - - - 832,00 155,00
Zysk (strata) netto - - - 674,00 155,00
Aktywa razem - - - 4 208,00 4 293,00
Kapitał własny - - - 3 291,00 3 682,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - - - 6 840,00 6 840,00
Wartość księgowa na jedną akcję - - - 0,48 0,54
Zysk (strata) na jedną akcję - - - 0,10 0,02