STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TMP (TELEMEDPL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 252,00 1 513,00 1 142,00 1 588,00 1 135,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -275,00 -172,00 -367,00 -197,00 -56,00
Zysk (strata) brutto -298,00 -177,00 -375,00 -217,00 -61,00
Zysk (strata) netto -298,00 -177,00 -375,00 -217,00 -61,00
Aktywa razem 3 305,00 2 857,00 2 994,00 3 120,00 3 280,00
Kapitał własny 2 144,00 1 967,00 1 589,00 955,00 894,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 800,00 6 681,65 6 681,65 6 681,65 6 681,65
Wartość księgowa na jedną akcję 0,37 0,29 0,24 0,14 0,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,03 -0,06 -0,03 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'18 IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 455,00 1 777,00 1 305,00 1 757,00 1 328,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -296,00 -204,00 -429,00 -239,00 -69,00
Zysk (strata) brutto -326,00 -215,00 -446,00 -268,00 -82,00
Zysk (strata) netto -326,00 -215,00 -446,00 -76,00 -82,00
Aktywa razem 3 372,00 2 809,00 3 040,00 3 319,00 3 393,00
Kapitał własny 2 077,00 1 861,00 1 415,00 952,00 870,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 800,00 6 681,65 6 681,65 6 681,65 6 681,65
Wartość księgowa na jedną akcję 0,36 0,28 0,21 0,14 0,13
Zysk (strata) na jedną akcję -0,06 -0,03 -0,07 -0,01 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 4 768,00 4 430,00 4 480,00 4 498,00 5 495,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 243,00 -356,00 -132,00 -227,00 -1 163,00
Zysk (strata) brutto 223,00 -365,00 -149,00 -249,00 -1 444,00
Zysk (strata) netto 121,00 -297,00 -129,00 -270,00 -1 488,00
Aktywa razem 2 818,00 2 418,00 2 380,00 2 391,00 3 120,00
Kapitał własny 1 727,00 1 430,00 1 301,00 1 032,00 955,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 800,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 6 681,65
Wartość księgowa na jedną akcję 0,30 0,25 0,22 0,18 0,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,05 -0,02 -0,05 -0,22
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 5 711,00 5 241,00 5 379,00 5 354,00 6 233,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 272,00 -304,00 -69,00 -243,00 -1 303,00
Zysk (strata) brutto 226,00 -340,00 -112,00 -291,00 -1 406,00
Zysk (strata) netto 116,00 -281,00 -113,00 -311,00 -1 449,00
Aktywa razem 2 893,00 2 489,00 2 439,00 2 348,00 3 319,00
Kapitał własny 1 696,00 1 415,00 1 302,00 991,00 952,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 800,00 5 800,00 5 800,00 5 800,00 6 681,65
Wartość księgowa na jedną akcję 0,29 0,24 0,23 0,17 0,14
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,05 -0,02 -0,05 -0,22