STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ECL (EASYCALL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 270,00 2 189,00 2 027,00 1 994,00 2 246,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10,00 -70,00 -93,00 -626,00 -13,00
Zysk (strata) brutto 0,00 -68,00 -87,00 -631,00 -10,00
Zysk (strata) netto 0,00 -69,00 -87,00 -612,00 -10,00
Aktywa razem 3 259,00 3 134,00 2 971,00 2 392,00 3 036,00
Kapitał własny 2 580,00 2 464,00 2 376,00 1 764,00 2 347,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 211,30 1 211,30 1 211,30 1 211,30 1 211,30
Wartość księgowa na jedną akcję 2,13 2,03 1,96 1,46 1,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,06 -0,07 -0,51 -0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 16 630,00 20 319,00 12 707,00 9 488,00 8 479,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -545,00 223,00 -93,00 -91,00 -799,00
Zysk (strata) brutto -568,00 260,00 -102,00 -66,00 -786,00
Zysk (strata) netto -465,00 195,00 -182,00 -32,00 -768,00
Aktywa razem 4 940,00 4 546,00 3 421,00 3 175,00 2 392,00
Kapitał własny 2 728,00 2 923,00 2 547,00 2 532,00 1 764,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 211,30 1 211,30 1 211,30 1 211,30 1 211,30
Wartość księgowa na jedną akcję 2,25 2,41 2,10 2,09 1,46
Zysk (strata) na jedną akcję -0,38 0,16 -0,15 -0,03 -0,63