STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ECL (EASYCALL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 7 362,00 -2 260,00 2 260,00 2 270,00 2 189,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -85,00 178,00 -178,00 -10,00 -70,00
Zysk (strata) brutto -67,00 172,00 -172,00 0,00 -68,00
Zysk (strata) netto -32,00 138,00 -138,00 0,00 -69,00
Aktywa razem 3 175,00 3 365,00 3 175,00 3 259,00 3 134,00
Kapitał własny 2 532,00 2 653,00 2 532,00 2 580,00 2 464,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 211,30 1 211,30 1 211,30 1 211,30 1 211,30
Wartość księgowa na jedną akcję 2,09 2,19 2,09 2,13 2,03
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,11 -0,11 0,00 -0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 14 782,00 16 630,00 20 319,00 12 707,00 9 488,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 028,00 -545,00 223,00 -93,00 -91,00
Zysk (strata) brutto 1 098,00 -568,00 260,00 -102,00 -66,00
Zysk (strata) netto 864,00 -465,00 195,00 -182,00 -32,00
Aktywa razem 5 696,00 4 940,00 4 546,00 3 421,00 3 175,00
Kapitał własny 3 436,00 2 728,00 2 923,00 2 547,00 2 532,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 211,30 1 211,30 1 211,30 1 211,30 1 211,30
Wartość księgowa na jedną akcję 2,84 2,25 2,41 2,10 2,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,71 -0,38 0,16 -0,15 -0,03