STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AZC (AZTEC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 4 610,00 4 885,00 8 428,00 4 478,00 7 330,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36,00 158,00 885,00 -374,00 526,00
Zysk (strata) brutto 27,00 168,00 887,00 -412,00 534,00
Zysk (strata) netto 19,00 122,00 704,00 -337,00 409,00
Aktywa razem 19 121,00 19 898,00 20 658,00 23 711,00 25 372,00
Kapitał własny 13 556,00 13 678,00 14 382,00 14 045,00 14 454,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67
Wartość księgowa na jedną akcję 3,97 4,01 4,21 4,11 4,23
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,04 0,21 -0,10 0,12
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 5 489,00 5 728,00 9 189,00 5 560,00 8 175,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23,00 108,00 876,00 -325,00 503,00
Zysk (strata) brutto 42,00 99,00 791,00 -357,00 492,00
Zysk (strata) netto 35,00 53,00 608,00 -249,00 367,00
Aktywa razem 20 551,00 20 965,00 21 638,00 25 070,00 26 739,00
Kapitał własny 14 466,00 14 374,00 15 089,00 14 878,00 15 304,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67
Wartość księgowa na jedną akcję 4,24 4,21 4,42 4,36 4,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,01 0,02 0,18 -0,07 0,11
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 14 634,00 15 094,00 18 125,00 16 673,00 22 401,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -230,00 303,00 479,00 2 634,00 706,00
Zysk (strata) brutto -248,00 247,00 413,00 2 553,00 670,00
Zysk (strata) netto -255,00 217,00 304,00 1 848,00 508,00
Aktywa razem 15 008,00 14 147,00 14 918,00 18 845,00 23 711,00
Kapitał własny 11 167,00 11 384,00 11 688,00 13 536,00 14 045,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67
Wartość księgowa na jedną akcję 3,27 3,33 3,42 3,96 4,11
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 0,06 0,09 0,54 0,15
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 19 204,00 19 776,00 21 983,00 20 480,00 25 966,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -408,00 875,00 72,00 2 720,00 682,00
Zysk (strata) brutto -445,00 772,00 23,00 2 606,00 575,00
Zysk (strata) netto -372,00 524,00 42,00 1 919,00 447,00
Aktywa razem 17 488,00 16 167,00 15 881,00 20 114,00 25 070,00
Kapitał własny 12 299,00 12 434,00 12 288,00 14 316,00 14 878,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67
Wartość księgowa na jedną akcję 3,60 3,64 3,60 4,19 4,36
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 0,15 0,01 0,56 0,13