STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AZC (AZTEC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 131,00 3 365,00 4 610,00 4 885,00 8 428,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 707,00 -1 680,00 36,00 158,00 885,00
Zysk (strata) brutto 3 685,00 -1 745,00 27,00 168,00 887,00
Zysk (strata) netto 2 982,00 -1 619,00 19,00 122,00 704,00
Aktywa razem 20 721,00 18 845,00 19 121,00 19 898,00 20 658,00
Kapitał własny 15 156,00 13 536,00 13 556,00 13 678,00 14 382,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67
Wartość księgowa na jedną akcję 4,44 3,96 3,97 4,01 4,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,87 -0,47 0,01 0,04 0,21
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5 203,00 4 394,00 5 489,00 5 728,00 9 189,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 763,00 -1 607,00 23,00 108,00 876,00
Zysk (strata) brutto 3 737,00 -1 678,00 42,00 99,00 791,00
Zysk (strata) netto 3 046,00 -1 544,00 35,00 53,00 608,00
Aktywa razem 20 271,00 20 114,00 20 551,00 20 965,00 21 638,00
Kapitał własny 15 056,00 14 316,00 14 466,00 14 374,00 15 089,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67
Wartość księgowa na jedną akcję 4,41 4,19 4,24 4,21 4,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,89 -0,45 0,01 0,02 0,18
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 16 338,00 14 634,00 15 094,00 18 125,00 16 673,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 509,00 -230,00 303,00 479,00 2 634,00
Zysk (strata) brutto 412,00 -248,00 247,00 413,00 2 553,00
Zysk (strata) netto 278,00 -255,00 217,00 304,00 1 848,00
Aktywa razem 15 623,00 15 008,00 14 147,00 14 918,00 18 845,00
Kapitał własny 11 422,00 11 167,00 11 384,00 11 688,00 13 536,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67
Wartość księgowa na jedną akcję 3,35 3,27 3,33 3,42 3,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,08 0,06 0,09 0,54
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 19 882,00 19 204,00 19 776,00 21 983,00 20 480,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 694,00 -408,00 875,00 72,00 2 720,00
Zysk (strata) brutto 585,00 -445,00 772,00 23,00 2 606,00
Zysk (strata) netto 375,00 -372,00 524,00 42,00 1 919,00
Aktywa razem 17 477,00 17 488,00 16 167,00 15 881,00 20 114,00
Kapitał własny 12 550,00 12 299,00 12 434,00 12 288,00 14 316,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67
Wartość księgowa na jedną akcję 3,68 3,60 3,64 3,60 4,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 -0,11 0,15 0,01 0,56