STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AZC (AZTEC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 4 936,00 4 131,00 3 365,00 4 610,00 4 885,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 424,00 3 707,00 -1 680,00 36,00 158,00
Zysk (strata) brutto 424,00 3 685,00 -1 745,00 27,00 168,00
Zysk (strata) netto 337,00 2 982,00 -1 619,00 19,00 122,00
Aktywa razem 15 061,00 20 721,00 18 845,00 19 121,00 19 898,00
Kapitał własny 12 174,00 15 156,00 13 536,00 13 556,00 13 678,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67
Wartość księgowa na jedną akcję 3,57 4,44 3,96 3,97 4,01
Zysk (strata) na jedną akcję 0,10 0,87 -0,47 0,01 0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 5 779,00 5 203,00 4 394,00 5 489,00 5 728,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 391,00 3 763,00 -1 607,00 23,00 108,00
Zysk (strata) brutto 375,00 3 737,00 -1 678,00 42,00 99,00
Zysk (strata) netto 290,00 3 046,00 -1 544,00 35,00 53,00
Aktywa razem 16 074,00 20 271,00 20 114,00 20 551,00 20 965,00
Kapitał własny 12 888,00 15 056,00 14 316,00 14 466,00 14 374,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67
Wartość księgowa na jedną akcję 3,77 4,41 4,19 4,24 4,21
Zysk (strata) na jedną akcję 0,09 0,89 -0,45 0,01 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 16 338,00 14 634,00 15 094,00 18 125,00 16 673,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 509,00 -230,00 303,00 479,00 2 634,00
Zysk (strata) brutto 412,00 -248,00 247,00 413,00 2 553,00
Zysk (strata) netto 278,00 -255,00 217,00 304,00 1 848,00
Aktywa razem 15 623,00 15 008,00 14 147,00 14 918,00 18 845,00
Kapitał własny 11 422,00 11 167,00 11 384,00 11 688,00 13 536,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67
Wartość księgowa na jedną akcję 3,35 3,27 3,33 3,42 3,96
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 -0,08 0,06 0,09 0,54
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 19 882,00 19 204,00 19 776,00 21 983,00 20 480,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 694,00 -408,00 875,00 72,00 2 720,00
Zysk (strata) brutto 585,00 -445,00 772,00 23,00 2 606,00
Zysk (strata) netto 375,00 -372,00 524,00 42,00 1 919,00
Aktywa razem 17 477,00 17 488,00 16 167,00 15 881,00 20 114,00
Kapitał własny 12 550,00 12 299,00 12 434,00 12 288,00 14 316,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67 3 414,67
Wartość księgowa na jedną akcję 3,68 3,60 3,64 3,60 4,19
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 -0,11 0,15 0,01 0,56