STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CRS (COPERNIC)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 641,00 5 559,00 3 327,00 2 690,00 4 061,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 127,00 968,00 -639,00 -469,00 -547,00
Zysk (strata) brutto 98,00 1 289,00 -401,00 -214,00 -404,00
Zysk (strata) netto 86,00 1 011,00 -448,00 -214,00 -409,00
Aktywa razem 55 163,00 61 478,00 59 500,00 60 251,00 56 596,00
Kapitał własny 34 257,00 35 268,00 34 807,00 34 593,00 34 184,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 087,21 1 087,21 1 087,21 1 087,21 1 087,21
Wartość księgowa na jedną akcję 31,51 32,44 32,02 31,82 31,44
Zysk (strata) na jedną akcję 0,08 0,93 -0,41 -0,20 -0,38
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 14 663,00 16 867,00 16 152,00 15 902,00 20 742,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -333,00 -383,00 -1 686,00 -742,00 -471,00
Zysk (strata) brutto -606,00 -189,00 -1 750,00 -757,00 -619,00
Zysk (strata) netto -580,00 -191,00 -1 702,00 -748,00 -595,00
Aktywa razem 59 122,00 62 925,00 61 272,00 60 908,00 57 236,00
Kapitał własny 28 475,00 29 484,00 27 711,00 26 963,00 26 367,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 087,21 1 087,21 1 087,21 1 087,21 1 087,21
Wartość księgowa na jedną akcję 26,19 27,12 25,49 24,80 24,25
Zysk (strata) na jedną akcję -0,53 -0,18 -1,57 -0,69 -0,55
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 7 530,00 6 127,00 6 838,00 9 862,00 14 497,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 568,00 -3 588,00 -2 824,00 -748,00 602,00
Zysk (strata) brutto 1 475,00 -1 985,00 -1 647,00 -199,00 1 338,00
Zysk (strata) netto 1 204,00 -1 832,00 -1 943,00 -199,00 991,00
Aktywa razem 50 820,00 56 252,00 47 467,00 48 613,00 59 500,00
Kapitał własny 37 703,00 36 099,00 34 156,00 33 816,00 34 807,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 155,06 1 087,21 1 087,21 1 087,21 1 087,21
Wartość księgowa na jedną akcję 32,64 33,20 31,42 31,10 32,02
Zysk (strata) na jedną akcję 1,04 -1,69 -1,79 -0,18 0,91
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 7 528,00 41 899,00 35 629,00 52 797,00 62 618,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 943,00 -4 022,00 -3 667,00 -560,00 -3 097,00
Zysk (strata) brutto -3 029,00 -2 704,00 -6 663,00 -986,00 -3 009,00
Zysk (strata) netto -4 033,00 -2 868,00 -7 268,00 -1 294,00 -2 449,00
Aktywa razem 73 346,00 65 820,00 48 507,00 54 489,00 61 272,00
Kapitał własny 39 821,00 37 672,00 30 373,00 28 960,00 27 711,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 155,06 1 087,21 1 087,21 1 087,21 1 087,21
Wartość księgowa na jedną akcję 34,48 34,65 27,94 26,64 25,49
Zysk (strata) na jedną akcję -3,49 -2,64 -6,69 -1,19 -2,25