STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

11B (11BIT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 43 481,00 13 895,00 22 493,00 14 184,00 16 555,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30 980,00 5 042,00 11 724,00 5 745,00 2 934,00
Zysk (strata) brutto 32 392,00 4 900,00 11 729,00 5 967,00 3 004,00
Zysk (strata) netto 25 895,00 3 602,00 9 032,00 4 438,00 1 975,00
Aktywa razem 82 298,00 86 680,00 109 263,00 115 468,00 126 622,00
Kapitał własny 73 341,00 78 833,00 89 912,00 96 396,00 100 417,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 287,20 2 287,20 2 287,20 2 287,20 2 287,20
Wartość księgowa na jedną akcję 32,07 34,47 39,31 42,15 43,90
Zysk (strata) na jedną akcję 11,32 1,58 3,95 1,94 0,86
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 9 506,00 2 907,00 5 797,00 2 733,00 7 750,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 566,00 370,00 2 555,00 -672,00 5 272,00
Zysk (strata) brutto 6 193,00 -857,00 1 476,00 -1 001,00 4 913,00
Zysk (strata) netto 5 470,00 -1 053,00 1 464,00 -830,00 3 977,00
Aktywa razem 45 649,00 42 992,00 45 053,00 44 481,00 48 650,00
Kapitał własny 42 126,00 41 060,00 43 076,00 42 246,00 46 223,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 217,20 2 217,20 2 287,20 2 287,20 2 287,20
Wartość księgowa na jedną akcję 19,00 18,52 18,83 18,47 20,21
Zysk (strata) na jedną akcję 2,47 -0,48 0,64 -0,36 1,74
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 15 596,00 22 707,00 26 152,00 19 152,00 82 114,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 189,00 14 949,00 15 455,00 7 620,00 46 949,00
Zysk (strata) brutto 11 372,00 15 870,00 14 683,00 4 390,00 48 106,00
Zysk (strata) netto 9 181,00 12 755,00 11 881,00 3 417,00 37 550,00
Aktywa razem 21 516,00 33 896,00 45 350,00 48 650,00 109 263,00
Kapitał własny 17 005,00 29 852,00 42 214,00 46 223,00 89 912,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 217,20 2 217,20 2 217,20 2 287,20 2 287,20
Wartość księgowa na jedną akcję 7,67 13,46 19,04 20,21 39,31
Zysk (strata) na jedną akcję 4,14 5,75 5,36 1,49 16,42
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży - 15 798,00 23 170,00 27 016,00 19 186,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 11 200,00 13 762,00 14 135,00 7 525,00
Zysk (strata) brutto - 11 384,00 14 680,00 15 731,00 4 530,00
Zysk (strata) netto - 9 185,00 11 566,00 12 929,00 3 558,00
Aktywa razem - 21 606,00 32 818,00 45 649,00 48 650,00
Kapitał własny - 17 022,00 28 676,00 42 126,00 46 223,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 2 217,20 2 217,20 2 217,20 2 287,20
Wartość księgowa na jedną akcję - 7,68 12,93 19,00 20,21
Zysk (strata) na jedną akcję - 4,14 5,22 5,83 1,56
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
19.11.2018 2020 Vestor DM 97 700 13 300 -
19.11.2018 2019 Vestor DM 79 300 21 700 -
19.11.2018 2018 Vestor DM 81 400 44 100 -
16.11.2018 2016 Vestor DM 27 000 12 900 -
16.11.2018 2017 Vestor DM 19 200 3 600 -
16.11.2018 2015 Vestor DM 23 200 11 600 -