STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

11B (11BIT)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 14 184,00 16 555,00 18 691,00 21 791,00 30 524,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 745,00 2 934,00 4 580,00 10 611,00 17 242,00
Zysk (strata) brutto 5 967,00 3 004,00 4 944,00 11 115,00 17 853,00
Zysk (strata) netto 4 438,00 1 975,00 3 608,00 11 689,00 14 508,00
Aktywa razem 115 468,00 126 622,00 138 764,00 155 668,00 171 247,00
Kapitał własny 96 396,00 100 417,00 106 072,00 119 740,00 136 272,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 287,20 2 287,20 2 287,20 2 287,20 2 287,20
Wartość księgowa na jedną akcję 42,15 43,90 46,38 52,35 59,58
Zysk (strata) na jedną akcję 1,94 0,86 1,58 5,11 6,34
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'16 IQ'17 IIQ'17 IIIQ'17 IVQ'17
Przychody netto ze sprzedaży 9 506,00 2 907,00 5 797,00 2 733,00 7 750,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 566,00 370,00 2 555,00 -672,00 5 272,00
Zysk (strata) brutto 6 193,00 -857,00 1 476,00 -1 001,00 4 913,00
Zysk (strata) netto 5 470,00 -1 053,00 1 464,00 -830,00 3 977,00
Aktywa razem 45 649,00 42 992,00 45 053,00 44 481,00 48 650,00
Kapitał własny 42 126,00 41 060,00 43 076,00 42 246,00 46 223,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 217,20 2 217,20 2 287,20 2 287,20 2 287,20
Wartość księgowa na jedną akcję 19,00 18,52 18,83 18,47 20,21
Zysk (strata) na jedną akcję 2,47 -0,48 0,64 -0,36 1,74
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 22 707,00 26 152,00 19 152,00 82 114,00 71 221,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 949,00 15 455,00 7 620,00 46 949,00 23 871,00
Zysk (strata) brutto 15 870,00 14 683,00 4 390,00 48 106,00 25 030,00
Zysk (strata) netto 12 755,00 11 881,00 3 417,00 37 550,00 21 710,00
Aktywa razem 33 896,00 45 350,00 48 650,00 109 263,00 155 668,00
Kapitał własny 29 852,00 42 214,00 46 223,00 89 912,00 119 740,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 217,20 2 217,20 2 287,20 2 287,20 2 287,20
Wartość księgowa na jedną akcję 13,46 19,04 20,21 39,31 52,35
Zysk (strata) na jedną akcję 5,75 5,36 1,49 16,42 9,49
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017
Przychody netto ze sprzedaży - 15 798,00 23 170,00 27 016,00 19 186,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 11 200,00 13 762,00 14 135,00 7 525,00
Zysk (strata) brutto - 11 384,00 14 680,00 15 731,00 4 530,00
Zysk (strata) netto - 9 185,00 11 566,00 12 929,00 3 558,00
Aktywa razem - 21 606,00 32 818,00 45 649,00 48 650,00
Kapitał własny - 17 022,00 28 676,00 42 126,00 46 223,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 2 217,20 2 217,20 2 217,20 2 287,20
Wartość księgowa na jedną akcję - 7,68 12,93 19,00 20,21
Zysk (strata) na jedną akcję - 4,14 5,22 5,83 1,56
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
19.11.2018 2020 Vestor DM 97 700 13 300 -
19.11.2018 2019 Vestor DM 79 300 21 700 -
19.11.2018 2018 Vestor DM 81 400 44 100 -
16.11.2018 2016 Vestor DM 27 000 12 900 -
16.11.2018 2017 Vestor DM 19 200 3 600 -
16.11.2018 2015 Vestor DM 23 200 11 600 -