STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATS (ATLANTIS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 100,00 0,00 0,00 1,00 312,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -212,00 0,00 -166,00 -5,00 127,00
Zysk (strata) brutto 879,00 0,00 149,00 100,00 -833,00
Zysk (strata) netto -8 696,00 0,00 188,00 100,00 -833,00
Aktywa razem 12 285,00 12 064,00 11 839,00 12 618,00 11 763,00
Kapitał własny 11 604,00 11 760,00 11 622,00 12 034,00 11 253,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,46 0,47 0,47 0,48 0,45
Zysk (strata) na jedną akcję -0,35 0,00 0,01 0,00 -0,03
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'12 IIQ'12 IIIQ'12 IVQ'12 IQ'13
Przychody netto ze sprzedaży 1 947,00 6 574,00 -4 578,00 3 698,00 883,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 81,00 15 590,00 1 982,00 603,00 711,00
Zysk (strata) brutto 462,00 12 389,00 24 975,00 -24 308,00 2 514,00
Zysk (strata) netto 1 084,00 -1 154,00 22 185,00 -22 277,00 2 954,00
Aktywa razem 171 443,00 268 371,00 0,00 239 681,00 161 291,00
Kapitał własny 98 589,00 171 835,00 0,00 170 902,00 158 835,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 400 909,09 1 202 725,49 1 202 727,27 1 202 727,27 1 202 727,27
Wartość księgowa na jedną akcję 0,25 0,14 0,00 0,14 0,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,01 0,02 -0,02 0,00
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 2 350,00 4 226,00 85,00 139,00 146,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 223,00 445,00 -172,00 -330,00 -59,00
Zysk (strata) brutto -5 427,00 -2 426,00 -421,00 18,00 311,00
Zysk (strata) netto -5 427,00 -2 426,00 648,00 -2 921,00 311,00
Aktywa razem 91 645,00 83 045,00 19 039,00 12 285,00 12 618,00
Kapitał własny 90 385,00 82 187,00 18 170,00 11 604,00 12 034,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 795 454,55 795 454,55 113 636,36 25 000,00 25 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 0,11 0,10 0,16 0,46 0,48
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,00 0,01 -0,12 0,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2002 2009 2010 2011 2012
Przychody netto ze sprzedaży 21 539,00 0,00 524,00 1 568,00 7 641,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 104,00 -176,00 -630,00 -1 729,00 18 256,00
Zysk (strata) brutto -770,00 591,00 12 697,00 220,00 17 336,00
Zysk (strata) netto -608,00 639,00 8 886,00 3 421,00 1 294,00
Aktywa razem 44 936,00 1 059,00 26 609,00 101 439,00 239 681,00
Kapitał własny 22 154,00 -463,00 18 395,00 63 722,00 170 902,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 112 727,27 43 209,09 129 627,27 400 909,09 1 202 727,27
Wartość księgowa na jedną akcję 0,20 -0,01 0,14 0,16 0,14
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,02 0,07 0,01 0,00
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.02.1999 1999 zarząd 79 400 5 300 GK
20.04.1998 1999 DM BIG BG 110 000 89 000 -
11.03.1998 1999 HSBC James Capel 106 600 9 700 -
11.03.1998 2000 HSBC James Capel 136 900 13 300 -