STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSW (MOSTALWAR)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 177 041,00 202 784,00 252 403,00 216 899,00 272 407,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13 757,00 -5 232,00 -11 322,00 3 522,00 -9 230,00
Zysk (strata) brutto -21 324,00 -3 105,00 -9 578,00 467,00 -5 928,00
Zysk (strata) netto -17 775,00 -6 307,00 -15 421,00 -673,00 -7 409,00
Aktywa razem 877 860,00 866 413,00 882 184,00 875 874,00 937 958,00
Kapitał własny 78 077,00 71 770,00 56 349,00 55 676,00 48 267,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 3,90 3,59 2,82 2,78 2,41
Zysk (strata) na jedną akcję -0,89 -0,32 -0,77 -0,03 -0,37
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 224 228,00 264 848,00 330 162,00 271 383,00 323 555,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -17 317,00 -472,00 -7 727,00 6 342,00 -8 601,00
Zysk (strata) brutto -27 879,00 1 173,00 -6 777,00 3 008,00 -7 252,00
Zysk (strata) netto -21 932,00 -4 604,00 -14 572,00 825,00 -8 799,00
Aktywa razem 1 016 306,00 1 024 870,00 1 047 261,00 1 020 173,00 1 070 851,00
Kapitał własny 101 328,00 96 775,00 80 826,00 81 813,00 72 987,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 5,07 4,84 4,04 4,09 3,65
Zysk (strata) na jedną akcję -1,10 -0,23 -0,73 0,04 -0,44
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 004 017,00 1 105 404,00 1 219 665,00 881 754,00 790 326,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 409,00 42 500,00 43 153,00 28 733,00 -23 483,00
Zysk (strata) brutto 63 332,00 36 042,00 35 886,00 35 410,00 -31 031,00
Zysk (strata) netto 53 717,00 29 194,00 11 955,00 5 101,00 -38 200,00
Aktywa razem 1 230 559,00 1 147 572,00 865 603,00 848 103,00 882 184,00
Kapitał własny 142 632,00 171 826,00 89 448,00 94 549,00 56 349,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,13 8,59 4,47 4,73 2,82
Zysk (strata) na jedną akcję 2,69 1,46 0,60 0,26 -1,91
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 509 524,00 1 275 431,00 1 403 102,00 1 099 630,00 1 013 332,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 931,00 49 062,00 47 419,00 21 418,00 -24 626,00
Zysk (strata) brutto 4 307,00 41 044,00 40 597,00 26 921,00 -36 747,00
Zysk (strata) netto -11 549,00 31 832,00 16 512,00 2 519,00 -42 775,00
Aktywa razem 1 367 462,00 1 287 135,00 1 052 299,00 991 635,00 1 047 261,00
Kapitał własny 168 285,00 200 060,00 122 421,00 124 890,00 80 826,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,41 10,00 6,12 6,25 4,04
Zysk (strata) na jedną akcję -0,58 1,59 0,83 0,13 -2,14
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
15.02.2011 2010 DI BRE Bank S.A. 2 615 700 60 900 -
15.02.2011 2011 DM Millennium 2 770 500 57 900 -
15.02.2011 2012 DM Millennium 2 666 500 78 500 -
06.09.2007 2007 DM BDM S.A. 1 852 600 33 400 -
06.09.2007 2008 DM BDM S.A. 2 266 800 75 700 -
13.05.2007 2008 CDM Pekao S.A. 1 661 200 20 300 -
13.05.2007 2007 CDM Pekao S.A. 1 473 500 5 200 -
05.11.2006 2007 CDM Pekao S.A. 1 375 800 24 800 -
05.11.2006 2006 CDM Pekao S.A. 1 135 300 19 300 -
10.05.2006 2006 CDM Pekao S.A. 1 105 300 4 800 -