STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PZU


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Składka na udziale własnym 3 114 277,00 3 057 333,00 2 990 025,00 3 087 093,00 3 142 504,00
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 588 314,00 302 754,00 190 476,00 1 642 942,00 527 378,00
Przychody z lokat 299 492,00 8 432,00 178 952,00 18 952,00 190 115,00
Zysk (strata) brutto 843 016,00 334 024,00 324 041,00 1 656 612,00 713 763,00
Zysk (strata) netto 748 299,00 284 918,00 236 831,00 1 590 069,00 631 832,00
Aktywa razem 44 565 699,00 43 566 528,00 46 030 880,00 42 176 376,00 40 428 668,00
Kapitał własny 13 152 049,00 13 924 661,00 14 668 437,00 13 182 672,00 14 243 976,00
Liczba akcji 863 523,00 863 523,00 863 523,00 863 523,00 863 523,00
Wartość księgowa na jedną akcję 15,23 16,13 16,99 15,27 16,50
Zysk (strata) na jedną akcję 0,87 0,33 0,27 1,84 0,73
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Składka na udziale własnym 5 667 000,00 5 629 000,00 5 592 000,00 5 742 000,00 5 893 000,00
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 2 611 000,00 3 206 000,00 3 021 000,00 2 624 000,00 2 756 000,00
Przychody z lokat 694 000,00 -150 000,00 182 000,00 324 000,00 472 000,00
Zysk (strata) brutto 2 065 000,00 1 965 000,00 1 487 000,00 1 613 000,00 1 956 000,00
Zysk (strata) netto 1 017 000,00 786 000,00 747 000,00 734 000,00 879 000,00
Aktywa razem 320 117 000,00 328 554 000,00 337 625 000,00 340 079 000,00 337 169 000,00
Kapitał własny 14 169 000,00 14 925 000,00 15 798 000,00 14 311 000,00 15 350 000,00
Liczba akcji 863 523,00 863 523,00 863 523,00 863 523,00 863 523,00
Wartość księgowa na jedną akcję 16,41 17,28 18,30 16,57 17,78
Zysk (strata) na jedną akcję 1,18 0,91 0,87 0,85 1,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Składka na udziale własnym 7 902 639,00 7 897 960,00 9 212 816,00 11 180 680,00 12 085 601,00
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 2 931 730,00 2 468 282,00 2 549 819,00 2 476 037,00 2 651 619,00
Przychody z lokat -146 998,00 -225 324,00 -444 731,00 247 697,00 617 275,00
Zysk (strata) brutto 2 792 469,00 2 475 921,00 1 809 025,00 2 745 558,00 2 993 740,00
Zysk (strata) netto 2 636 733,00 2 248 522,00 1 573 269,00 2 459 029,00 2 711 879,00
Aktywa razem 34 629 778,00 36 358 361,00 37 317 082,00 42 365 433,00 43 566 528,00
Kapitał własny 12 328 724,00 12 378 733,00 12 117 464,00 13 560 361,00 13 924 661,00
Liczba akcji 863 523,00 863 523,00 863 523,00 863 523,00 863 523,00
Wartość księgowa na jedną akcję 14,28 14,34 14,03 15,70 16,13
Zysk (strata) na jedną akcję 3,05 2,60 1,82 2,85 3,14
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Składka na udziale własnym 16 429 370,00 17 385 000,00 18 625 000,00 21 354 000,00 22 350 000,00
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych 2 646 907,00 1 739 000,00 3 511 000,00 8 471 000,00 10 630 000,00
Przychody z lokat 1 563 703,00 1 737 000,00 1 174 000,00 474 000,00 1 422 000,00
Zysk (strata) brutto 3 691 693,00 2 944 000,00 2 988 000,00 5 474 000,00 7 086 000,00
Zysk (strata) netto 2 967 731,00 2 343 000,00 1 935 000,00 2 895 000,00 3 213 000,00
Aktywa razem 67 572 761,00 105 397 000,00 125 296 000,00 317 458 000,00 328 554 000,00
Kapitał własny 13 166 336,00 12 924 000,00 12 998 000,00 14 599 000,00 14 925 000,00
Liczba akcji 863 523,00 863 523,00 863 523,00 863 523,00 863 523,00
Wartość księgowa na jedną akcję 15,25 14,97 15,05 16,91 17,28
Zysk (strata) na jedną akcję 3,44 2,71 2,24 3,35 3,72
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
20.09.2014 2015 DM PKO BP 17 033 000 2 919 000 -
20.09.2014 2014 DM PKO BP 16 505 000 3 183 000 -
20.09.2014 2016 DM PKO BP 17 806 000 2 975 000 -
02.09.2014 2014 Espirito Santo Research 16 543 000 3 259 000 -
02.09.2014 2013 Espirito Santo Research 16 478 000 3 295 000 -
02.09.2014 2015 Espirito Santo Research 17 263 000 3 304 000 -
01.12.2013 2013 Trigon 16 399 000 3 426 000 -
01.12.2013 2014 Trigon 16 575 000 2 816 000 -
01.12.2013 2015 Trigon 16 914 000 2 842 000 -
18.10.2012 2012 Raiffeisen ZB Austria 16 100 000 2 980 000 -