STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AQA (AQUAPOZ)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 939,00 1 034,00 -1 463,00 894,00 1 394,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 186,00 -36,00 -2 746,00 -63,00 115,00
Zysk (strata) brutto 191,00 -38,00 -2 749,00 -64,00 114,00
Zysk (strata) netto 22,00 -20,00 -2 181,00 -64,00 177,00
Aktywa razem 8 317,00 8 563,00 22 780,00 18 649,00 19 114,00
Kapitał własny 4 719,00 4 699,00 2 768,00 2 704,00 2 881,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 857,55 857,55 857,55 857,55 857,55
Wartość księgowa na jedną akcję 5,50 5,48 3,23 3,15 3,36
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 -0,02 -2,54 -0,08 0,21
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 13 589,00 49 011,00 14 268,00 3 883,00 1 676,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 808,00 4 114,00 -4 848,00 295,00 -2 593,00
Zysk (strata) brutto 1 805,00 4 116,00 -4 839,00 301,00 -2 592,00
Zysk (strata) netto 1 450,00 3 327,00 -3 982,00 238,00 -2 165,00
Aktywa razem 10 312,00 17 918,00 7 244,00 8 648,00 22 780,00
Kapitał własny 5 100,00 8 427,00 4 445,00 4 682,00 2 768,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 857,55 857,55 857,55 857,55 857,55
Wartość księgowa na jedną akcję 5,95 9,83 5,18 5,46 3,23
Zysk (strata) na jedną akcję 1,69 3,88 -4,64 0,28 -2,53