STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OTM (OTMUCHOW)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 39 167,00 34 566,00 34 414,00 36 591,00 38 661,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -264,00 -483,00 -2 224,00 -7 577,00 220,00
Zysk (strata) brutto -368,00 -766,00 -2 392,00 -8 869,00 115,00
Zysk (strata) netto -217,00 -727,00 -2 098,00 -7 595,00 103,00
Aktywa razem 176 305,00 170 736,00 173 789,00 156 337,00 156 610,00
Kapitał własny 110 105,00 109 319,00 107 203,00 99 636,00 99 568,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 496,50 25 496,50 25 496,50 25 496,50 25 496,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,32 4,29 4,21 3,91 3,91
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 -0,03 -0,08 -0,30 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 57 623,00 51 492,00 50 702,00 52 953,00 54 654,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -683,00 -1 997,00 -3 587,00 -10 235,00 -930,00
Zysk (strata) brutto -963,00 -2 466,00 -3 949,00 -10 456,00 -1 142,00
Zysk (strata) netto -724,00 -2 055,00 -3 302,00 -9 960,00 -740,00
Aktywa razem 206 229,00 199 020,00 198 004,00 180 797,00 175 122,00
Kapitał własny 111 462,00 109 351,00 106 028,00 96 099,00 93 419,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 25 496,50 25 496,50 25 496,50 25 496,50 25 496,50
Wartość księgowa na jedną akcję 4,37 4,29 4,16 3,77 3,66
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 -0,08 -0,13 -0,39 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 147 346,00 150 617,00 161 853,00 143 697,00 144 738,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 152,00 -83 438,00 293,00 -10 626,00 -10 548,00
Zysk (strata) brutto 3 317,00 -84 021,00 -1 063,00 -11 922,00 -12 395,00
Zysk (strata) netto 2 840,00 -75 641,00 1 378,00 -13 347,00 -10 637,00
Aktywa razem 199 620,00 196 970,00 185 074,00 179 496,00 156 337,00
Kapitał własny 129 516,00 97 199,00 98 623,00 110 312,00 99 636,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 748,25 12 748,25 12 748,25 25 496,50 25 496,50
Wartość księgowa na jedną akcję 10,16 7,62 7,74 4,33 3,91
Zysk (strata) na jedną akcję 0,22 -5,93 0,11 -0,52 -0,42
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 216 257,00 223 361,00 226 327,00 223 299,00 212 770,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 465,00 -37 656,00 -2 087,00 -10 277,00 -16 502,00
Zysk (strata) brutto 5 005,00 -38 638,00 -3 855,00 -11 849,00 -17 834,00
Zysk (strata) netto 3 467,00 -36 462,00 -2 835,00 -13 614,00 -16 041,00
Aktywa razem 254 952,00 225 938,00 206 687,00 200 838,00 180 797,00
Kapitał własny 141 868,00 103 806,00 101 025,00 112 177,00 96 099,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 12 748,25 12 748,25 12 748,25 25 496,50 25 496,50
Wartość księgowa na jedną akcję 11,13 8,14 7,93 4,40 3,77
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 -2,86 -0,22 -0,53 -0,63
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
22.05.2015 2015 DM PKO BP 265 800 7 200 -
22.05.2015 2016 DM PKO BP 272 400 8 100 -
21.05.2015 2016 DM BPS 259 100 6 400 -
21.05.2015 2017 DM BPS 263 700 6 700 -
21.05.2015 2015 DM BPS 255 100 6 400 -
16.12.2013 2016 DM PKO BP 315 000 13 000 -
16.12.2013 2015 DM PKO BP 306 000 12 000 -
16.12.2013 2014 DM PKO BP 297 000 9 000 -
16.12.2013 2013 DM PKO BP 287 000 6 000 -
10.12.2013 2012 DM PKO BP 315 000 7 000 -