STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZUE


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 187 981,00 267 759,00 251 682,00 227 477,00 143 712,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -351,00 3 060,00 3 549,00 43,00 347,00
Zysk (strata) brutto -235,00 3 277,00 3 299,00 -421,00 194,00
Zysk (strata) netto -338,00 2 007,00 2 031,00 -565,00 -11,00
Aktywa razem 515 943,00 552 577,00 558 314,00 523 331,00 447 408,00
Kapitał własny 145 904,00 147 888,00 149 919,00 149 291,00 149 280,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08
Wartość księgowa na jedną akcję 6,34 6,42 6,51 6,48 6,48
Zysk (strata) na jedną akcję -0,02 0,09 0,09 -0,03 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 194 827,00 284 980,00 268 451,00 247 957,00 152 324,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -738,00 3 351,00 4 571,00 686,00 -163,00
Zysk (strata) brutto -774,00 3 396,00 4 107,00 24,00 -628,00
Zysk (strata) netto -876,00 2 033,00 2 818,00 -222,00 -730,00
Aktywa razem 540 467,00 584 034,00 587 353,00 554 637,00 473 303,00
Kapitał własny 145 748,00 147 758,00 150 576,00 150 291,00 149 561,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08
Wartość księgowa na jedną akcję 6,33 6,42 6,54 6,53 6,49
Zysk (strata) na jedną akcję -0,04 0,09 0,12 -0,01 -0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 509 586,00 311 086,00 359 041,00 763 757,00 934 899,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 841,00 743,00 1 521,00 -79 973,00 6 301,00
Zysk (strata) brutto 20 845,00 2 328,00 1 504,00 -78 714,00 5 920,00
Zysk (strata) netto 15 349,00 1 480,00 839,00 -64 049,00 3 135,00
Aktywa razem 408 204,00 344 332,00 475 282,00 596 618,00 523 331,00
Kapitał własny 215 611,00 209 623,00 210 366,00 146 242,00 149 291,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08
Wartość księgowa na jedną akcję 9,36 9,10 9,13 6,35 6,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,67 0,06 0,04 -2,78 0,14
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 542 122,00 343 017,00 415 870,00 832 725,00 996 215,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 568,00 154,00 1 641,00 -77 890,00 7 870,00
Zysk (strata) brutto 22 454,00 1 291,00 895,00 -77 304,00 6 753,00
Zysk (strata) netto 17 206,00 809,00 310,00 -62 794,00 3 753,00
Aktywa razem 423 545,00 363 373,00 502 252,00 629 562,00 554 637,00
Kapitał własny 215 955,00 209 296,00 209 510,00 146 622,00 150 291,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08 23 030,08
Wartość księgowa na jedną akcję 9,38 9,09 9,10 6,37 6,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,75 0,04 0,01 -2,73 0,16